1

 

 
 
 
 
 
 
HELRT Jäsenkysely 2023
 
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.Tällä lomakkeella kartoitetaan Helsingin rauhanturvaajat ry:n jäsenistön näkemyksiä siitä, mihin suuntaan yhdistyksen strategiaa tulisi kehittää. Vastaamalla kyselyyn pääset vaikuttamaan siihen, miltä yhdistyksemme toiminta näyttää tulevaisuudessa.
 
Kyselyssä on neljä (4) osiota:
– Vastaajan perustiedot
– Toiminta, jota yhdistykseltä toivotaan
– Jäsenistön rekrytointi toiminnan tekijöiksi
– Palautetta yhdistyksen toiminnasta.
 
Kyselyyn vastaan nimettömästi. Jos vastaaja haluaa olla käytettävissä jonkin yhdistyksen jaoksen toimintaa toteuttavana jäsenenä, hän voi antaa yhteystietonsa kontaktointia varten siihen varatussa erillisessä kohdassa kyselyn lopussa.Kysely on auki 19.04. klo 0015 – 01.06. klo 0015. Kyselyyn on tarkoitus vastata 31.05. mennessä, kiitos! 🙂
 
Linkki kyselyyn (kopioi selaimeen tai klikkaa):

https://forms.office.com/e/uvbHt88xpt

HelRt hallituksen puolesta,
Sihteeri/tiedottaja