1

Yhdistyksen vertaistukiasiat 

Vertaistukivastaava: Marja-Leena Pihlajamaa 040 724 0223 ja Jarmo Lehtinen (jarmo.lehtinen@rauhanturvaajaliitto.fi)

 VERTAIS- JA VETERAANITUKI

Vuoden 2024 keskeisiä tavoitteita on vakiinnuttaa vertais- ja veteraanitukijaoksien toiminta sekä ylläpitää vuosittaista tapahtumakalenteria. Jaoksien toimintaan osallistuvien jäsenten määrää lisätään, jotta vastuuta eri tapahtumista voidaan jakaa laajemmalle. Vuoden 2025 alustavien VETU-tapahtumien ja niiden resurssoinnin suunnittelu käynnistetään etupainoisesti HELRT:n kevään suunnittelutilaisuudessa