1

TOIMINTASUUNNITELMA

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yleistä

Helsingin Rauhanturvaajat ry yhdistää kansainvälisissä sotilaallisissa ja siviilikriisinhallintatehtävissä palvelevia tai palvelleita sotilasarvoon, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Yhdistys tukee toiminnallaan Suomen Rauhanturvaajaliittoa (SRTL) sen tavoitteissa, vahvistaa ja kasvattaa rauhanturvaamis- sekä kriisinhallintatehtävissä palvelleiden suomalaisten miesten ja naisten yhteistä veteraanijärjestöä. Toimintavuosi 2021 on yhdistyksen 52. (Perustamiskokous 19.2.1969 ja hyväksyntä yhdistysrekisteriin 19.3.1969).

Kehitys ja haasteet vuonna 2021
Suomen Rauhanturvaajaliiton strategian ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta

• Hallitustyöskentely ja jatkuvuuden turvaaminen: Mentoritoiminta uusille vastuuhenkilöille, uudet toimintamuodot

• Jäsenhuolto: Uusien jäsenien rekrytointi ja mukaan ottaminen, ikääntyneiden jäsenten huomiointi ja pitäminen, jäsenten rekisteröitymisen edistäminen jäsenrekisteriin

• Terveys- ja hyvinvointi sekä liikunta: Koronapandemian huomiointi toiminnassa, Suomen Rauhanturvaajaliiton loma- ja kuntoutuspalveluihin osallistuminen ja lentopallo-ym. toiminnan käynnistäminen

• Yhteistyö. Kriha-koulutusohjelman (SRTL-CMC-MPK) mukaiseen toimintaan osallistuminen kouluttajana tai tukihenkilönä, kouluttajabooliin osallistuminen, lähiympäristön rauhanturvaajayhdistysten keskeinen
yhteistoiminta

Messi-illat

Messi-illat pidetään joka kuukauden toisena tiistaina alkaen klo 18.00. Jäsenillat pidetään vuonna 2021 MPK:n auditoriossa siihen saakka, kun koronapandemian turvallisuustoimet sitä edellyttävät. Esitelmät alkavat klo 18.30.
Tilaisuuksissa kuullaan esitelmiä ajankohtaisista ja yleistä kiinnostusta herättävistä aiheista. Osa jäsenilloista järjestetään tilanteen salliessa retkinä ja vierailuina kiinnostaviin yrityksiin.

Jäsenhankinta ja jäsenhuolto ja mentoritoiminta
Tavoitteenamme on kasvattaa jäsenmääräämme. Yhdistyksen jatkuvuuden turvaamiseksi kohdistamme jäsenhankintamme nuoriin rauhanturvaajiin. Jäsenhuoltoon kiinnitetään huomiota. Uusille jäsenille lähetetään toiminnasta kertova jäsenkirje liittymisen yhteydessä ja heidät toivotaan mukaan heitä kiinnostaviin tapahtumiin.

Liikunta
Tuemme mahdollisia liiton joukkueissa marsseille tai hiihtoihin osallistuvia edustajiamme. Tuemme jäsentemme osallistumista valtakunnallisiin tapahtumiin, esim. Sulkavan soutuun.

Ampumatoiminta
Tarjoamme jäsenistölle mahdollisuuden harrastaa ammuntaa yhteistyössä reserviläisjärjestöjen/MPK:n kanssa.
Selvitetään yhdistyksen sääntömuutoksen tarve ampumatoiminnan mahdollistamiseksi ja tehdään tarvittavat
muutokset sääntöihin.

Varainhankinta
Yhdistys osallistuu järjestyksenvalvontatehtäviin mahdollisuuksien mukaan.

Juhlatilaisuudet
Kansainvälistä rauhanturvaajien päivää 29.5. nostetaan yhdistyksen vuosikalenterin yhdeksi vuoden tärkeimmistä päivistä. Suomen Rauhanturvaajaliiton edustajat laskevat seppeleen Hietaniemessä olevalle Rauhanturvaajien
muistomerkille. Yhdistys järjestää kunniakäynnin 24.10, YK-päivänä rauhanturvaajien muistomerkille.

Vertaistukitoiminta, vetu
Pyrimme kehittämään oman paikallisyhdistyksemme vertaistukitoimintaa, ja järjestämme omaa VETU-koulutusta ja –tilaisuuksia. Tästä vastaa ensisijaisesti yhdistyksen vertaistukivastaava.

Veteraanitoiminta
Yhdistys pyrkii järjestämään mahdollisuuksien mukaan vuosittaisen veteraanikävely-tapahtuma YK:n rauhanpäivän (21.9) tienoilla (Kansa kävelee). Toimimme Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin kannatusjäsenenä. Osallistumme perinneaikakauden valmisteluihin. Avustamme Helsingin Sotaveteraani piirin yhdistyksiä heidän järjestämissään tilaisuuksissa, mm. rintamanaiset, seppeleen laskut ja konsertit. Yhdistyksemme jäsenet avustavat pyynnöstä mm. sotaveteraanien hautajaisissa.

Koulutus
Yhdistys jatkaa aktiivista koulutustoimintaa pääkaupunkiseudun alueella Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n, Kriisinhallintakeskuksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuonna 2019 laatiman KRIHA – koulutusohjelman
mukaisesti. Yhdistys osallistuu osaltaan alueellisen KRIHA-kouluttajapoolin toimintaan. KRIHA-palveluksen käyneitä henkilöitä aktivoidaan MPK:n kouluttajiksi ja MPK:n koulutustarjonnasta informoidaan jäsenkuntaa.

Kansainvälinen toiminta
Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan MPK:n järjestämiin kansainvälisiin tapahtumiin. Jäseniämme osallistuu pohjoismaisiin ja kansainvälisiin veteraanitoiminnan tilaisuuksiin sekä mm. Admiral-pitkä
kilpailutuomareiksi Virossa.

Muu yhteistoiminta
Teemme yhteistyötä useiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Annamme pyydettäessä asiantuntija-apua rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan liittyvissä asioissa. Osallistumme pyydettäessä Puolustusvoimien paraateihin 4.6. ja 6.12.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!