1

Perustietoa liitosta

Suomen Rauhanturvaajaliitto on yhteiskunnallisesti tunnustettu ja valtakunnallisesti merkittävä omistaan huolta pitävä veteraanijärjestö ja kriisinhallinnan asiantuntija. Järjestö vaikuttaa erityisesti kriisinhallintaveteraanien etujen kehittämiseen. Lisäksi seurataan palveluksessa olevien palvelussuhteen ehtoja ja tarvittaessa tehdään esityksiä niiden kehittämiseksi. Liitto osallistuu yleiseen rauhankasvatukseen.

Liitto on myös tunnustettu ja itsenäinen maanpuolustusjärjestö, joka osallistuu vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan niiden kaikilla tasoilla yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa liitto keskittyy tukemaan puolustusvoimia ja muita turvallisuusviranomaisia kriisinhallintakokemuksen siirtämisessä kotimaan puolustuksen ja kokonaisturvallisuuden käyttöön. Yhteistyötä sotiemme veteraanijärjestöjen kanssa jatketaan. Maailman Veteraanijärjestössä edustetaan kaikkia suomalaisia veteraaneja ja heidän perinteitään.

Suomen Rauhanturvaajaliitto yhdistää kaikki suomalaiset rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleet samaan järjestöön sekä toimii jäsenistönsä edunvalvojana.

Suomen Rauhanturvaajaliitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa ympäri vuoden. Liitto myös hankkii kriisinhallintaveteraanikortille etuuksia ja pitää listaa niistä.

Kansainvälinen toiminta

Rauhanturvaajaliiton kansainvälisen yhteistoiminnan painopiste on pohjoismaisessa yhteistyössä. Yhteistyön sisällöllinen painopiste on kriisinhallintaveteraanien tukiasioissa. Pohjoismainen yhteistyö on ollut tärkeänä referenssinä kehitettäessä kriisinhallintaveteraanien tukijärjestelmää.

Liitto edustaa myös sotiemme veteraanijärjestöjä Maailman Veteraanijärjestössä (MVJ, WVF) osallistumalla aktiivisesti järjestön keskushallintoon (Secretariat Management Team) sekä Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) toimintaan sekä joka kolmas vuosi järjestettävään yleiskokoukseen. Pääteemana kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on veteraanistatuksen lisääminen sekä veteraanituki ja sen kehittäminen. Lisäksi pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta veteraaniorganisaatioista ja veteraaneista sekä heidän tarpeistaan ja tavoitteistaan. Järjestöjen yhteistoimintaa tukee Pohjoismaiden puolustushallintojen yhteistyö (NORDEFCO), jossa käsitellään myös veteraaniasioita.

KOKEMUKSIA JÄSENENÄ

Olen saanut liitolta tukea toimiessani aktiivisesti varusmiesten ja nuorten kriisinhallintatietoutta lisäävissä tapahtumissa.

Aktiivisuus on palkittu myös mahdollisuudella vaikuttaa reserviläisille kehitettävään koulutukseen, jolla tuetaan palvelukseen hakeutuvien valmiuksia hakeutua ja menestyä ulkomailla.

Logistisen tuen lisäksi itselle merkittävin etu tulee Rauhanturvaajaliiton neuvottelemasta mahdollisuudesta käyttää kaupungin uimahalleja edullisempaan hintaan.

 
 
 
Joonas
Kriisinhallintaveteraani

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA