1
Valitse sivu

 

Yhdistyksen vertaistukiasiat 

Vertaistukivastaava: Marja-Leena Pihlajamaa 040 724 0223 ja Jarmo Lehtinen 040 536 8569.

 VERTAIS- JA VETERAANITUKI

Vuoden 2024 keskeisiä tavoitteita on vakiinnuttaa vertais- ja veteraanitukijaoksien toiminta sekä ylläpitää vuosittaista tapahtumakalenteria. Jaoksien toimintaan osallistuvien jäsenten määrää lisätään, jotta vastuuta eri tapahtumista voidaan jakaa laajemmalle. Vuoden 2025 alustavien VETU-tapahtumien ja niiden resurssoinnin suunnittelu käynnistetään etupainoisesti HELRT:n kevään suunnittelutilaisuudessa

Vertaistuki (VETU)

Tavoitteena on toteuttaa vertaistukitoimintaa HELRT:n ja SRTL:n strategian mukaisesti. Pyrimme kehittämään oman paikallisyhdistyksemme vertaistukitoimintaa järjestämällä omaa VETU-rekrytointi-/infokoulutusta ja VETU-tilaisuuksia jäsenillemme. Pyrkimyksenä on hankkia uusia jäseniä mukaan VETU-toimintaan. Toiminnasta vastaa yhdistyksen vertaistukivastaava yhdessä tiiminsä kanssa Liiton palveluvastaavan tukemana.

Osallistumme Liiton koordinoimaan vertaistukitoimintaan, VETU-koulutuksiin ja- tilaisuuksiin. Otamme osaa kotiuttamiskoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan ja yhdistyksemme puhelinpäivystäjät jatkavat SRTL:n vertaistuki puhelinpäivystäjien ryhmässä.

Rohkaisemme ja kannustamme omia jäseniämme osallistumaan erilaisiin VETU-tilaisuuksiin ja teemme tunnetuksi toimintaa jäsenistöllemme.

VETU-koulutukset ja tilaisuudet sekä niihin liittyvä rahoitus suunnitellaan etupainoisesti, jotta kyetään tekemään ajoissa esityksiä liiton VETU-toimintasuunnitelmaan.

Yhdistyksen jäseniä ja VETU-toimijoita kannustetaan osallistumaan KRIHA 24- harjoituksen kursseihin (21-22.9.24 Hälvälä), joko kouluttajina tai oppilaina.

Valmistaudumme oman yhdistyksemme veteraanitoimintaan pitämällä huolta yhdistyksemme ikääntyvistä jäsenistä avustamalla heitä kulloinkin käytettävissä olevien resurssiemme mukaan.

Sotiemme veteraanien tuki ja veteraanitoiminta

Vuoden 2022 syyskuun alussa maassamme oli vielä lähes 2500 sotaveteraania, heistä sotainvalideja noin 500. Veteraanien keski-ikä on 98 vuotta ja heidän joukkonsa pienenee vuosittain huomattavasti, jolloin konkreettisen tuen ja avun tarve kotona vähenee. Veteraanien puolisoita ja leskiä sekä sotaleskiä on noin 7500.

Veteraanien tukitoiminta on vaihtumassa perinnetyöksi. Valtakunnan tasolla toimintaa koordinoi Tammenlehvän Perinneliitto. Sotiemme 1939-1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistys on aloittanut toimintansa 2023. Olemme virallisesti sitoutuneet osallistumaan perinnetyöhön.

Toimimme Sotiemme 1939-1945 Pääkaupunkiseudun perinneyhdistyksen kannatusjäsenenä ja osallistumme perinneaikakauden valmisteluihin. Osallistumme ja avustamme heidän järjestämissään tilaisuuksissa veteraaneja ja heidän puolisoitaan tarpeen mukaan. Lisäksi osallistumme sotaveteraanien toimintakyvyn ylläpitämisestä tervehdyskäynnein esim. laitoshoidon aikana. 

Yhdistyksemme osallistuu tulevina vuosina edelleen sotaveteraanien ja lottien siunaustilaisuuksiin pyydettäessä. Avustamme myös valtakunnallisissa tapahtumissa, kuten yksittäisten veteraanien avustustehtävissä esimerkkinä:

  • Talvisodan syttymisen ja päättymisen vuosipäivänä 30.11. / 13.3.
  • Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet 27.4.
  • Kaatuneiden muistopäivän tilaisuudet (toukokuun kolmas sunnuntai)
  • Sotaveteraaniliiton liittopäivän tilaisuuden järjestelyt
  • Yhdistys pyrkii järjestämään mahdollisuuksien mukaan vuosittaisen veteraanikävely-tapahtuman ( Kansa kävelee) YK:n rauhanpäivän ( 21.9.) tienoilla

Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä Sotiemme 1939-1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistyksen sekä kaupunkien veteraaniasioista vastaavien tahojen kanssa sekä tarjoamme apua resurssiemme puitteissa. Yhdistyksemme jäsenet avustavat pyynnöstä veteraani- ja lotta hautajaisissa mm. laskemalla seppeleen Helsingin Kaupungin puolesta Sotaveteraanipiirin kannatusjäsenenä. 

Perinnetyöryhmässä on mukana kaksi yhdistyksemme jäsentä ja lisäksi yksi jäsen on mukana Uudenmaan perinneyhdistyksen toiminnassa. Helsingin Rauhanturvaajissa asiaa hoitaa veteraanitukitiimi.