1

Suomen rauhanturvaajaliitto on noin 50 000 kriisinhallintaveteraanin etujärjestö. Me olemme 65 vuoden aikana nähneet sotaa, sen seurauksia ja vaikutuksia ympäri maailmaa. Rauha on meille äärimmäisen tärkeä asia ja siihen tulisi kaikin keinoin pyrkiä myös Ukrainassa.

Suvereeniin valtioon laittomasti tunkeutuneen hyökkääjän on vedettävä joukkonsa pois ja lopetettava siviilien kärsimystä aiheuttavat iskut. Mahdolliset sotarikokset on saatettava kansainvälisen oikeuden arvioitaviksi.

Liiton jäseniä kehotetaan osallistumaan Ukrainan avustamiseen kukin kykynsä ja varallisuutensa mukaisesti. Toivomme kuitenkin, että käytetään virallisten avustusjärjestöjen tukimuotoja.

Kriisinhallintaveteraanit ovat tarpeen vaatiessa valmiita tarjoamaan omiin kokemuksiinsa perustuvaa tietämystään sotaan ja siihen liittyvien seurannaisvaikutusten ymmärtämisessä ja hahmottamisessa.

Näinä aikoina monelle veteraanillekin palaavat mieleen omat traumaattiset kokemukset. Suomen Rauhanturvaajaliiton 24/7 päivystävä vertaistukipuhelin tarjoaa apuaan numerossa 020 769 8111. Puhelimeen vastaa kriisinhallintakokemusta saanut henkilö.