1
Suojausjoukkue partioimassa Afganistanissa.

Tuore hallitusohjelma kirjaa kiitettävällä tavalla tavoitteita kriisinhallintaveteraanien aseman ja tuen parantamiseksi. Olemme tyytyväisiä kirjauksiin ja valmiina yhteistyöhön valittujen tavoitteiden edistämiseksi. Tarve toimivalle jälkihoidolle ja toimivalla tukijärjestelmälle ei vähene tulevaisuudessa.

Hallitusohjelma lupaa saattaa Suomen kriisinhallintaveteraanien tukitoimet vastaamaan muiden Pohjoismaiden järjestelyjä. Nykyisiä kriisinhallintaveteraanien tukijärjestelyjä vahvistetaan kokoamalla olemassa olevat palvelut yhden luukun periaatteella yhteen (ns. kansallinen kriisinhallintaveteraanikeskus).

Lisäksi lakia tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä muutetaan siten, että se mahdollistaa hoidon saannin myös traumaperäisissä stressihäiriöissä (PTSD). Laista poistetaan kuuden kuukauden aikaraja, joka usein ajaa henkilöt hoidon ulkopuolelle.

Kriisinhallintaveteraanien ja kaikkien tulevaisuuden veteraanien ja heidän läheistensä turvaverkon rakentaminen saa siis  hallitusohjelman kirjausten myötä lujaa tukea valtiovallan taholta.

– Vasta viime vuosien operaatioiden, kuten Afganistanin operaation myötä on herätty kriisinhallintaveteraanien palveluksen jälkeisen kuntoutuksen ja tuen tarpeisiin. Näitä tarpeita on kuitenkin olemassa jo vuosikymmenten takaa, ensimmäisistä rauhanturvaoperaatioista alkaen. Tästä on hyvä jatkaa systemaattista työtä asian eteen, Rauhanturvaaliiton puheenjohtaja Jorma Ala-Sankila toteaa.