1

Puolustusministeriö on päättänyt keskeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnetyn valtionavustuksen maksamisen määräaikaisesti toukokuun ajalta. Nyt tehdyn päätöksen vaikutukset Rauhanturvaajaliiton koulutustoimintaan ja tapahtumiin ovat vielä avoinna.

Ministeriö kertoo tiedotteessaan, että keskeytys johtuu siitä, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valtionavustuksen käyttöä koskevassa taloushallinnossa ja raportoinnissa on tarkastuksissa havaittu puutteita. Myös vuosiraportoinnin tiedoissa on ministeriön mukaan ollut puutteita.

Tilanteen kokonaisarviointi on vielä kesken ja puolustusministeriö jatkaa neuvotteluja MPK:n kanssa tilanteen selvittämiseksi. Jatkotoimista päätetään tarkastuksen ja selvitystyön valmistuttua.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja kokonaisturvallisuuden koulutusta järjestävä julkisoikeudellinen yhdistys, jolla on julkisten hallintotehtävien lisäksi myös yksityistä yhdistystoimintaa.

– Rauhanturvaajaliitto tekee tiivistä yhteistyötä MPK:n kanssa muun muassa kriisinhallinnan koulutukseen ja ampumatapahtumiin liittyen. Vaikutukset toimintaamme ovat kuitenkin vielä pitkälti avoinna, Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela toteaa.

Lisätiedot;
Puolustusministeriön tiedote
MPK:n tiedote