1

Virtuaaliselle lomalle osallistuneista 92 % kertoi henkisen hyvinvointinsa parantuneen.

Rauhanturvaajaliitto on toiminut vuosia yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) kanssa. Tavoitteena on tarjota kriisinhallintaveteraaneille ja läheisille ympäri Suomea kustannuksiltaan edullinen loma, jolla on ohjattua ohjelmaa, mahdollisuus virkistäytymiseen, vertaiskeskusteluihin ja oman toimintakyvyn parantamiseen.

Ihmisten eristäytyminen koteihin koronpandemian aikana tuottaa kuormitusta monelle ihmiselle ja moniin perheisiin. Covid-19 pandemian takia kehitteillä on ollut mahdollisuus virtuaalilomaan. Lähtöajatus oli ”kotoisasta lomasta”, jossa lomaohjelma tuodaan kotiin ja sen lähiympäristöön virtuaalisesti. Ohjelmaan on sisältynyt mm. virtuaalisia vertaistukikeskusteluja, livekokkaustuokioita, hyvinvointiharjoituksia ja ohjattuja liikuntatuokioita omassa kodissa tai sen lähellä. Loma kestää 2-3 päivää ja on osallistujalle maksuton, eikä siitä tule karenssia. Osallistujat valitaan taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Loma sisältää lomainfon, ohjatun lomaohjelman ja tukea ruokailun järjestämiseen.

Kevättalven aikana näillä Rauhanturvaajaliiton sivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä Rauhanturvaaja-lehdessä kerrotaan, miten kriisinhallintaveteraanit voivat hakea mukaan kevättalven tuettuihin virtuaalilomiin. Tarjoamme uudenlaisen mahdollisuuden osallistumiseen. Tarkkaile Rauhanturvaajaliiton tiedotusta.

Voit lukea lisää virtuaalilomakokeilusta täältä:

Ainutlaatuinen pilottihanke: 92 % kertoi henkisen hyvinvointinsa parantuneen virtuaalilomalla