1

Tarkista täältä ajankohtaiset tapahtumat, tilaisuudet ja muu vertaistukitoiminta

 

Rauhanturvaajaliitto järjestää vertaistukea kaikille rauhanturvaajille ikään ja sukupuoleen katsomatta, entisille ja nykyisille sekä heidän läheisilleen, nuorille ja iäkkäämmille.
Vapaaehtoisella vertaistuella edistetään rauhanturvaajien ja heidän läheistensä jaksamista ja hyvinvointia ennen palvelusta, palveluksen aikana ja sen jälkeen. Usein yhteinen virkistystoiminta ja vertaistuki ehkäisee ennalta mieltä painavien kokemusten kasvamista liian suuriksi. Rauhanturvaajaliitto järjestää vertaistukitukihenkilöille koulutusta ja ohjausta.

Palvelusaikana rauhanturvaaja ja läheiset elävät ainulaatuista elämänvaihetta

Rauhanturvaaminen on muuttunut vaativammaksi kriisinhallinnaksi.
Vuodesta 1956 lähtien lähes 50 000 suomalaista on palvellut rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä. Kaikkiin operaatioihin on liittynyt ja liittyy sekä vaaratilanteita että arjen elämiseen liittyviä haasteita. Palvelusaika vaikuttaa rauhanturvaajan ja hänen läheistensä hyvinvointiin.
Palvelusaika voi altistaa sekä rauhanturvaajat että heidän läheisensä stressille ja traumaattisille kokemuksille. Riittävä tieto kuormittavista tekijöistä ennen palvelusta, palveluksen aikana ja palveluksen jälkeen helpottavat kokemusten työstämistä ja jaksamista.
Yhteinen valmistautuminen voi tehdä palvelusajasta elämää rikastuttavan kokemuksen. Valmistautumattomuus puolestaan saattaa kuormittaa kohtuuttomasti.

Vertaistuki on kokemusasiantuntijuutta

Sosiaalinen tukiverkosto auttaa kuormittavien kokemusten käsittelyssä. Vertaistukitoiminnassa pyritään tavoittamaan myös vailla luontaista sosiaalista tukiverkkoa olevat rauhanturvaajat ja heidän läheisensä. Vertaistukitoiminnan ja Rauhanturvaajaliiton paikallisyhdistysten toiminnan kautta tuetaan ja autetaan verkostoitumisessa. Rauhanturvaajan ja hänen läheisensä kokemusasiantuntijuus korostuu vapaaehtoisessa vertaistuessa. Tarvittaessa voidaan ohjata ammattiavun pariin.

 

Vertaistuen muotoja

Tukipuhelin 020-7698 111

Suomen Rauhanturvaajaliiton tukipuhelin on tärkeä vertaistuen yhteydenottoväline. Palvelu on maksutonta. Operaattori velottaa aloitusmaksuna 8,28 snt/puhelu + lanka 7 snt/min tai gsm 17 snt/min. Periaatteena luottamuksellisuus ja voi asioida nimettömänä. Jokaisella tukipuhelimeen vastaavalla on kriisinhallintakokemusta. Puhumme samaa kieltä eikä kaveria edelleenkään jätetä. Älä jää asioiden kanssa yksin. 

Kotiutumiskoulutukset ja tuki läheisille

Rauhanturvaajaliiton koulutetut ryhmänohjaajat osallistuvat kotiutuneiden rauhanturvaajien palautekeskusteluihin useita kertoja vuodessa. Puolustusvoimat kutsuu näihin tilaisuuksiin.

Vertaisryhmiä järjestetään jäsenyhdistysten alueilla. Katso tarkemmin lähimmän yhdistyksesi ryhmien kokoontumiset.

Vertaisviikonlopuissa on mahdollista käydä läpi rauhanturva- tai kriisinhallintapalveluksen kokemuksia, muistoja ja tuntemuksia. 

Läheisille järjestetään yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia operaatioajan haasteista. Rotaatiokoulutuksien aikana Rauhanturvaajaliiton vapaaehtoiset osallistuvat läheisten päivään tiedottamalla vertaistuesta ja keskustellen osallistuien kanssa.

AJANKOHTAISTA

 

Rauhanturvaajaliitolle on myönnetty Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon (MTLH)  kautta tuettuja lomia. Vuoden 2021 lomat ovat:

Hyvinvointia työikäisille -loma 18.-23.4.2012 Kuortaneen Urheiluopisto, Opistotie 1 63100 Kuortane

Työt takana -loma 4.-9.10.2021 Lehmirannan lomakeskus,  Lehmirannantie 12 25170 Kotalo (Salo)

Lomat on julkaistu  haettaviksi Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kotisivuilla osoitteessa www.mtlh.fi.

 

Hyvinvointia työikäisille -loman tavoitteena on lisätä lomalaisen voimavaroja, tarjota mahdollisuus vertaisseurassa toimimiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Lomaohjelma sisältää luentoja ja ryhmäkeskusteluja, kuntotestin ja testipalautteen, ohjattua liikuntaa ja muuta harrastetoimintaa.

 

Työt takana -lomat on tarkoitettu 60-74-vuotiaille hakijoille. Ikärajat ovat ohjeellisia. Lomien tavoitteena on mahdollistaa arjesta irtautuminen, sosiaalinen kanssakäyminen sekä lomalaisen virkistyminen. Lomaohjelmassa on luentoja, ohjattuja ryhmäkeskusteluja, kuntotesti ja testipalaute, ohjattua liikuntaa ja muuta harrastetoimintaa.

Lomat järjestetään yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa ja Veikkauksen tuella.

 Vuoden 2021 tuetuista lomista on tarpeen tietää seuraavaa:

Lomille hakijoita pyydetään täyttämään hakemus ensisijaisesti sähköisesti. Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kotisivulta ylävalikosta kohdasta ”Loman hakeminen”:  www.mtlh.fi.

Loman järjestäjä MTLH tiedottaa seuraavaa: 

  • lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.
  • Perustelut lomatuen tarpeelle ovat erittäin tärkeät. Ilman perusteluja tai vähäisin perusteluin ei lomatukea voida myöntää. Perustelut yleensä ratkaisevat sen, kenelle lomatuki myönnetään.
  • Ensikertalaiset hakijat ovat etusijalla valinnoissa, jos muut kriteerit täyttyvät. Kriteerinä on, että hakemus on täytetty huolellisesti, myös perusteluosa.

Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai perhelomilla perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen ohjelma, yleinen vapaa-ajanohjelma, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. Perhelomilla 1-3 vuotiaiden lastenhoito (4x2h).

Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja/tai sosiaalisin perustein. Hakijalle aiemmin myönnetty lomatuki huomioidaan. Päätöksen tuetun loman myöntämisestä tekee MTLH. Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. 

Hakemuksen perusteluosan huolellinen täyttäminen on tärkeää, koska lomatukeen oikeuttavat valinnat tehdään hakijoiden ilmoittamien perusteiden mukaan. Mitä selkeämmin perustelet lomatarpeesi, sitä paremmat ovat mahdollisuudet saada lomatuki. 

Hakemus tulisi tehdä mieluiten sähköisenä. MTLH ry käsittelee vuosittain noin yli 600 lomaviikon hakemukset.  

Lue tarkkaan hakuohjeet. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei voida käsitellä. Lomaa hakeneiden henkilötietojen käsittelyä määrittelee Tietosuojalaki 4§. Henkilötiedon käsittelyn laillisuusperusteena on rekisteröidyn eli lomatuenhakijan vapaaehtoinen ja informoitu suostumus, joka on annettu selkeästi lomatukihakemuksessa. Allekirjoituksellaan hakija antaa suostumuksen loman kannalta välttämättömien tietojen luovuttamiseen lomakohteelle ja yhteistyökumppanille.

Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle n 2 kk ennen loman alkamispäivää.

 

Perhelomille otetaan enintään 10 perhettä. Loman omavastuuosuus on 20 €/vrk aikuisilta. Alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta. Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen ohjelma, yleinen vapaa-ajanohjelma, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. Perhelomilla 1-3 vuotiaiden lastenhoito (4 x 2h). Avio-/avoparia kohden riittää 1 hakemus, jos lomaa anotaan yhdessä samalle loma-ajankohdalle. Hakeminen ei edellytä Rauhanturvaajaliiton jäsenyyttä. Lomatukihakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan tieto Rauhanturvaajaliitolle varatusta lomajaksosta. Lisätietoja:

MTLH, Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180 Helsinki. Puhelin 010 2193 460, puhelinaika arkisin klo 9-13 tai internet: www.mtlh.fi. 

OIKOTIET

Liity jäseneksi

Jäsenenä saat kaikki liiton tarjoamat edut.

Vertaistuki

Tutustu vertaistuen palveluihin.

Paikallisyhdistykset

Tutustu paikallisyhdistyksiin.

Kriha-kortti

Tietoa KriHa -kortin hakemisesta.

Verkkolehti

Lue mielenkiintoiset artikkelit verkossa.

Valtiokonttori

Lue mm. sotilasvammakorvauksesta ym.

RAUHANTURVAAJALIITON YHTEISTYÖKUMPPANIT