1

Ensimmäiset Rauhanturvaajaliiton KRIHA-kouluttajapoolin reserviläiset ovat tällä viikolla mukana rotaatiokouluttajina Porin prikaatissa Libanonin UNFIL-operaation vaihtohenkilöstön koulutuksessa. MPK on tukenut toimintaa mahdollistamalla poolin kokoamisen sekä valinnat järjestelmiensä kautta.

Säkylässä Porin prikaatissa sijaitseva Kriisinhallintakeskus kouluttaa kaikki Puolustusvoimien kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin lähtevät rauhanturvaajat, mikä tarkoittaa noin tuhatta koulutettavaa vuodessa.  Operaatioiden vaihtohenkilöstön koulutusta on käynnissä lähes koko ajan. Koulutettavan henkilöstön volyymi ja koulutuksen laatuvaatimukset merkitsevät, että myös kouluttajia tarvitaan runsaasti.

Puolustusvoimien tarkoituksena on hyödyntää entistä enemmän kokeneiden reserviläisten osaamista rotaatiokoulutusten järjestelyissä. Tällä säästetään Puolustusvoimien resursseja ja saadaan osaavien ja motivoituneiden reserviläisten ammattitaito tehokkaaseen käyttöön.

– Jäsenistössämme on runsaasti tuoretta kokemusta kansainvälisistä operaatioista ja on erittäin hienoa, että tämä osaaminen saadaan laajasti hyödynnettyä myös uusien rauhanturvaajien koulutuksessa. Olemme jo aiemmin vahvasti olleet mukana rauhanturvaajien kotiuttamiskoulutuksissa sekä mukana psykososiaalisen tuen järjestelyissä, Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela kertoo.

Kriisinhallinnan kouluttajapooliin on mahdollista päästä suorittamalla liiton ja MPK:n yhteistyössä järjestämä koulutus, joita järjestetään vuosittain osana Rauhanturvaajaliiton, MPK:n ja CMC Finlandin yhteistä kriisinhallinnan koulutusohjelmaa. Valinnat kouluttajtehtäviin suorittaa Porin prikaati, joka myös tekee kouluttajasopimukset suoraan valittujen henkilöiden kanssa.

Lue lisää kouluttajatehtäviin hakeutumisesta tästä linkistä.