1
Rauhanturvaaja seuraamassa koulutusta

Kriisinhallintakeskus (KRIHAK) Porin prikaatissa kouluttaa vuosittain noin tuhat kriisinhallintaoperaatioihin lähtevää rauhanturvaajaa. Operaatioiden vaihtohenkilöstön koulutusta eli tuttavallisemmin rotaatiokoulutusta on käynnissä lähes koko ajan. Koulutettavan henkilöstön volyymi ja koulutuksen laatuvaatimukset merkitsevät, että myös kouluttajia tarvitaan runsaasti.

Puolustusvoimat on päättänyt ryhtyä käyttämään kouluttajina aikaisempaa enemmän päteviä ja kokeneita reserviläisiä. Uutta konseptia kokeillaan UNIFIL:n rotaatiokoulutuksessa loka-marraskuussa. Reservistä tulevat kouluttajat osallistuvat koulutukseen henkilökohtaisella palkkiosopimuksella. Palkkion suuruus määräytyy tehtävän mukaan ja vaihtelee välillä 155–195 €/vrk. Palkkion suuruus on vahvistettu Pääesikunnan päätöksellä.

Parhaiden kouluttajien rekrytoimiseksi Kriisinhallintakeskus on kääntynyt Suomen Rauhanturvaajaliiton (SRTL) ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) puoleen. SRTL rekrytoi jäsenistöstään vapaaehtoisia osaajia kouluttajiksi ja MPK:n rooli on pääsääntöisesti hallinnollinen. Kouluttajatehtäviin liittyen MPK ylläpitää KRIHA-kouluttajapoolia.

MPK:n rooli hallinnoijana on luonteva, koska MPK:lla on jo olemassa oleva laillinen oikeus KRIHA-poolin kaltaisen henkilörekisterin ylläpitoon sekä oikeus luovuttaa siitä tietoja Puolustusvoimille.

Miten hakeudun kouluttajaksi?

  • Halukkaat reserviläiset, jotka ovat Suomen Rauhanturvaajaliiton jäseniä voivat ilmoittautua KRIHA-kouluttajapooliin (MPK:n rekisteri)
  • Kriisinhallintakeskus esittää tarpeensa kouluttajien määrästä ja osaamisesta kouluttajapoolin ylläpitäjälle
  • Ylläpitäjä hakee poolista oikean henkilöt ja ilmoittaa ne Kriisinhallintakeskukselle
  • Saamiensa tietojen perusteella Kriisinhallintakeskus rekrytoi kouluttajat rotaatiokoulutuksiin

Osallistuminen on vapaaehtoista ja henkilöt saavat palkkion Puolustusvoimilta tehtävän ja koulutuksen keston mukaisesti. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan kouluttajana, niin ole yhteydessä asiaa hoitavaan

MPK:n koulutuspäällikköön ja KRIHA-veteraaniin Markku Niemeen (markku.niemi@mpk.fi). Hän lähettää sinulle MPK:n sitoumuksen, joka tulee täyttää. Se ei sido sinua mihinkään, mutta mahdollistaa henkilötietojen tallentamisen rekisteriin ja näin ollen toiminnan rotaatiokouluttajana.

Tervetuloa mukaan!