1

Liiton hallitusehdokkaat heinäkuun loppuun mennessä

Nyt on taas aika asettaa ehdokkaita liiton hallitukseen. Liiton voimassa olevan menettelytapaohjeen mukaan ehdokkaat on asetettava 31.7. mennessä. Erovuorossa on viisi liiton hallituksen jäsentä, kun puheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja lasketaan mukaan.

Liiton toiminta ja talous ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. Se luo paineita sille, että liiton hallitustyön pitäisi olla entistä ammattimaisempaa. Se tarkoittaa sitä, että hallituksen jäsenillä olisi jatkossa vahvaa osaamista niiltä alueilta, joilta liitto osaamista tarvitsee.  Liiton jäsenistöstä päteviä henkilöitä löytyy varmasti. Heidät vaan pitää saada ehdolle. Asiasta lähetetään yhdistyksille infoa vielä kesän aikana.

Kevätliittokokous etäkokouksena

Rauhanturvaajaliiton kevätkokous pidettiin 29.5. Kokouksen puheenjohtaja, liiton puheenjohtaja ja kokouksen sihteeristö kokoontuivat Seinäjoelle samaan tilaan, muuten kokousedustajat olivat kokouksessa etäyhteyksillä.

Kokoukseen osallistui 18 liiton jäsenyhdistystä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Toimintakertomus hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä ja myös tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

Puheenjohtaja vaihtuu

Liiton nykyinen puheenjohtaja Mauri Koskela ilmoitti kevätliittokokouksessa, että ei enää asetu ehdolle puheenjohtajaksi ensi kaudelle. Liitto saa siis uuden puheenjohtajan ensi vuoden alusta alkaen.

Ilmainen jäsenyys?

Liiton hallitus päätti esittää syysliittokokoukselle, että jatkossa ei perittäisi jäsenmaksua yli 85-vuotiailta jäseniltään. Hallitus pyrkii siihen, että myös jäsenyhdistykset menettelisivät samoin. Näin säästyttäisiin iäkkäimmän jäsenistön osalta laskutukselta kokonaan. Jäsenmaksuvapauden ikärajaa tullaan alentamaan heti kun saadaan siihen kohdennettua avustusta.

Toimialuejäsenyyteen tarkennuksia

Liiton hallitus päätti, että toimialuejäsenyyden aika määritellään jatkossa niin, että se kattaa koko liittymis- ja sitä seuraavan laskutuskauden. Toimialuejäsenyyttä markkinoidaan jatkossa myös tehokkaammin koulutus- ja valintatilaisuuksissa Säkylässä.  

Kotisivut kuntoon

Liiton hallitus on päättänyt tukea täysin kotisivuja vailla olevia jäsenyhdistyksiään. Liitto teettää veloituksetta näille viidelle yhdistykselle kevyet kotisivut liiton kotisivualustalle.

Liitto tukee myös muita jäsenyhdistyksiään kotisivujen teossa. Liitto nimeää kotisivukummin, joka on apuna ja neuvoo sivujaan liiton alustalle rakentavia jäsenyhdistyksiä. Sivujen tekoa helpottamaan järjestetään myös alkusyksystä järjestökoulutus, jonka aiheena on kotisivut liiton alustalla.

Sihteeripalveluita toimistoon

Liitto ostaa Suomen Lottaperinneliitolta sihteeripalveluita Döbelninkadun toimistoon. Myös Lottaperinneliitolla on toimisto samassa reserviläistalossa Töölössä. Lottaperinneliitto palkkaa sihteerin ja Rauhanturvaajaliitto ostaa sihteerin työajasta osan palveluna. Palvelu kattaa postin käsittelyä, puhelinpalvelua, materiaalikirjanpitoa, tilavarausten hoitamista ja mm. Pasilassa sijaitsevan liiton asunnon avainten hallintaa.

Liiton ampumamestaruuskilpailu on peruttu

Tällä kertaa perumisen syy ei ollut korona. Pääesikunnan antaman uuden vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan normin mukaan reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen (ml. SRTL) ampumakilpailuja ei enää tueta Puolustusvoimien asein ja patruunoin. Jatkossa liiton ampumamestaruuskilpailut tullaan toteuttamaan yhdessä MPK:n kanssa MPK:n aseilla ja patruunoilla. MPK ei kuitenkaan pysty näin lyhyellä varoitusajalla tukemaan kilpailua riittävällä määrällä aseita ja patruunoita. Kilpailutapahtuma pyritään edelleen järjestämään Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä elokuussa vuosina 2022-2023.

Näköislehti nyt

Jos mitään yllättäviä vastoinkäymisiä ei tule, tämä on ensimmäinen Rauhanturvaaja-lehden numero, joka on luettavissa myös näköislehtenä liiton internet-sivuilta. Samalla uudistuu koko lehden internet-sivusto ja siirtyy liiton sivujen yhteyteen yhteisen verkko-osoitteen alle.

Toiminnallista ja koronavapaata kesää!
Ville Mäntysaari
järjestöpäällikkö