1

Nyt on sellainen tilanne, että apu löytyy Alkosta, asekaapista tai auttavasta puhelimesta? Onneksi oli tuo vertaistukipuhelimen käyntikortti taskussa. Onneksi soitin siihen numeroon.

Tällaisen palautteen lähetti kuluvana vuonna yksi rauhanturvaajaliiton ylläpitämään vertaistukipuhelimeen soittanut kriisinhallintaveteraani.

Vertaistukipuhelin tarjoaa keskusteluapua luottamuksellisesti 24/7 ja 365 vrk vuodessa. Operaattori veloittaa vertaistukipäivystykseen soittamisesta maksaa tälle hetkellä 8,28 snt/puhelu ja matkapuhelimesta puhelun hinta on 17 snt/min. Suomen Rauhanturvaajaliitto on järjestämässä palvelua uudelleen niin, että soittamisesta saadaan soittajille maksutonta.

Uudistuksella halutaan madaltaa ennestään matalaa soittokynnystä ja avun hakemista. Vertaistukipuhelimeen soittaminen tulee soittajalle maksuttomaksi elokuusta alkaen.

Yli 100 puhelua vuodessa

Vertaistukipuhelimessa auttaa koulutettu päivystäjä, jolla on rauhanturvaajakokemusta. Puhelimessa puhutaan samaa kieltä ja tiedetään kriisinhallintatehtäviin liittyvät olosuhteet ja tunnelmat.

– Haluamme pitää soittamisen kynnyksen matalalla: mieltä askarruttavia asioita ei kannata jäädä pohtimaan yksin eikä silläkään ole väliä, jos mielen päällä oleva asia tuntuu itsestä kovin pieneltä tai jos ei osaa sanoittaa tilannetta, Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistukikoordinaattori Timo Ryhänen kertoo.

– Periaatteena on, että autamme, tuemme, rohkaisemme ja ohjaamme eteenpäin. Näin tehdään myös soittajien läheisille ja sotiemme veteraaneille, Ryhänen lisää.

Vuosittain puhelimeen vastataan 100-150 kertaa, Viime vuosien koronapandemia on kuormittanut vertaistukipuhelinta erittäin paljon. Koronapandemian vaikutus on näkynyt erityisesti yksinäisyyteen liittyvinä keskusteluina. Muista keskustelujen aihepiireistä puhuttivat mielenterveys, ihmissuhde- ja perheasiat; rauhanturvaajien läheisten sekä päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvät aihepiirit. Afganistanin operaation päättyminen aiheutti useita puheluita, joissa tuettiin myös läheisiä.

Vertaistukipuhelimen päivystäjä voi soittajan luvalla kysellä lisäapua ja ohjeita muilta päivystäjiltä, asiantuntijoilta tai taustatukiryhmältä. Siksi moni puhelu sisältää useamman puhelun kokonaisuuden, jolla pyritään auttamaan soittajaa siten, että soittaja varmasti kokee tulleensa autetuksi

– Soittajalle soitetaan takaisin varsin usein ja räätälöidään juuri häntä hyödyttävä apu perille asti. Apu voi olla vaikka saattoapu ammattilaisen vastaanotolle tai vaikkapa talkoiden järjestäminen talven lämmityspuiden tekoon.

Ohjausta ja tukea jatkohoidon hakemiseen 

Yhteyttä ottavat sekä veteraanit että omaiset. Tärkein ammatillisen avun osoite on vuodesta toiseen HUS:n psykiatrinen poliklinikka, jonka kanssa Rauhanturvaajaliitto tekee tiivistä yhteistyötä. Jokainen kriisinhallintatehtävissä palvellut voi hakeutua maksutta saamaan diagnoosin ja saamaan Valtiokonttorin maksusitoumuksen terapiaan. Psykiatriselle poliklinikalle ohjattuja kriisinhallintaveteraaneja on vuodesta toiseen 10-15 kpl vuodessa. Jos soittaja haluaa hakeutua HUS:n vastaanotolle, vertaistukipuhelimesta järjestyy hänelle luotettava henkilö, joka saattaa tarvittaessa vastaanottohuoneen ovelle saakka.

Koronapandemian aikaan ohjattiin monia soittajia mm. parisuhdeneuvontaan ja päihteistä johtuviin tukitoimiin sekä myöhemmin yhdistysten tapahtumiin.

– Vuodesta toiseen 50-75%:ssa puheluista sovittiin jostain jatkotoimenpiteestä: seurantapuhelusta, ohjaamisesta ammattiapuun, konsultaatiosta tai esimerkiksi kotiavusta yhdistyksiltämme.

– Rauhanturvaajan läheisiä ovat painottuneet parisuhdeongelmat. Nuorempia kriha-veteraanien kanssa on keskusteltu ammatinvalintaan ja uraohjaukseen liittyvistä asioista, Ryhänen valaisee.

Vapaaehtoisten voimalla 

Vertaistukipuhelin pyörii vapaaehtoisvoimin. Päivystäjät ovat motivoituneita ja koulutettuja puhelinauttamiseen. Yhteishenki päivystäjien joukossa on Ryhäsen mukaan erinomainen.

– Kehitämme päivystäjiemme osaamisesta koulutuksissa. Tapauskertomusten avulla käymme läpi mm. vuorovaikutustaitoja ja päivystysvuorojen aikana tuemme toisiamme.

Ryhäsen mukaan on tärkeää, että osaaminen päivittyy jatkuvasti, sillä soittajien tarpeet vaihtelevat eri operaatioissa. Kahden viime vuoden aikana rinkiin on saatu uusien päivystäjien kautta kokemusta myös uusimmista kriisinhallintaoperaatioista, kuten Afganistanista ja Irakista.