1

Sotilaallinen kriisinhallinta on yksi Puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä. Suomalaiset rauhanturvaajat ovat antaneet vuosikymmenten aikana oman asiantuntevan ja arvokkaan panoksensa yli 30 rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioon.

Kansainvälisen tilanteen alati muuttuessa suomalaisia vapaaehtoisia tarvitaan jatkuvasti rauhanturvaajiksi sekä pitkäaikaisiin operaatioihin että uusiin kriisinhallinnan tehtäviin.

Tällä hetkellä Suomen suurin operaatio on UNIFIL Libanonissa, jossa noin 200 suomalaista toimii operatiivisissa tehtävissä jääkärikomppaniassa. Kosovon KFOR-operaatiossa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat muodostavat Suomalaisen osaston Kosovossa, johon kuuluu esikunta- ja yhteysupseereita, kansallinen tuki-osa sekä pioneerijoukkue.

Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa puolestaan muodostuu suojausjoukkueesta sekä neuvonanto-, esikunta- ja tukiosista. Suojausjoukkue toteuttaa henkilö- ja kohteensuojaustehtäviä operaation neuvonantotoiminnalle. Kriisinhallintaoperaatiot Afrikassa painottuvat suomalaisten osalta koulutus-, esikunta- ja neuvonantotehtäviin.

Intensiivistä koulutusta ukrainalaisille

Uusimpina mukaan ovat tulleet operaatiot, joissa suomalaiset antavat sotilaallista koulutusta ukrainalaisille. Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon enintään 50 sotilaalla. Operaatio pitää sisällään koulutus- ja neuvonantotehtäviä Puolassa sekä niihin liittyviin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin osallistumista EU:n alueella. Lisäksi Suomi osallistuu noin 20 kouluttajan voimin Ukrainan asevoimille annettavaan koulutustukeen Iso-Britanniassa.

“Jotta sotilaskoulutusta voidaan antaa ukrainalaisille turvallisesti ja suunnitellusti, järjestetään koulutus maissa, jotka eivät ole sodan osapuolia. Tämä järjestely myös vapauttaa ukrainalaisia koulutus- ja tilaresursseja muuhun käyttöön. Kansainvälinen koulutusapu on juuri sellaista tukea, jota Suomikin voisi saada liittolais- ja muilta ystävällismielisiltä mailta kriisitilanteessa”, majuri Johanna Laanola Maavoimien esikunnasta kertoo.

Koulutusoperaatioissa työskennellään intensiiviseen tahtiin. Aikaa koulutuksen antamiseen on rajallisesti, joten käytetävissä oleva aika hyödynnetään maksimaalisesti. Suomalaiset kouluttajat ovat saaneet työstään poikkeuksetta kiittävää palautetta.

“Suomalaiset antavat ukrainalaisille jalkaväen taistelijan koulutusta ja suomalaisten osaamista arvostetaan. Yksi suosikkiaihe, johon suomalaisilta erityisesti halutaan oppia, on lääkintäkoulutus”,suunnittelija Timo Hartikainen Maavoimien esikunnasta kertoo.

“Ukrainalaisilla ja suomalaisilla on paljon yhteistä. Molemmissa maissa on ‘kansanarmeija’ siinä mielessä, että maataan puolustavat erilaisista taustoista tulevat ihmiset, joilla on kokemusta myös siviilielämästä armeijaympäristön ulkopuolella. Yhdessä työskentely koetaan luontevaksi puolin ja toisin.”

Saatuja oppeja arvostetaan

Ukrainalaisten kouluttaminen eroaa esimerkiksi varusmiesten koulutuksesta monella tapaa.

“Sotilaskoulutusta annetaan eri-ikäisille ihmisille, jotka tulevat hyvin erilaisista ammatillisista ja muista taustoista. Kaikille yhteistä on erittäin kova motivaatio oppia ja koulutettavat arvostavat saamaansa koulutusta”, Hartikainen sanoo.

Ukrainalaisten koulutukseen keskittyvissä operaatioissa palvelee sekä Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa että reserviläisiä.

“Kriisinhallintatehtävistä kiinnostuneet voivat hakeutua operaatioihin sähköisessä asiointipalvelussa Puolustusvoimien verkkosivulla, josta löytyy myös lisätietoa palveluksesta. Toivomme tehtäviin hakijoita monipuolisesti eri osaamisalueilta”, Laanola kertoo.

Lisätietoa kriisinhallintatehtäviin hakeutumisesta löytyy  osoitteesta www.rauhanturvaajaksi.fi
Puolustusvoimien sähköinen asiointi löytyy osoitteesta https://asiointi.puolustusvoimat.fi/