Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry piti koronavuoden yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen, ke 4.11.2020 Riverman Centerissä klo 18 alkaen. Paikalla kokouksessa oli 16 jäsentä. Kokouksen aluksi vietetiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Teuvo Ruippo, sihteerinä Ari Reijo ja pöytäkirjantarkastajina/ääntenlaskijoina Kalervo Seppälä ja Mikko Kiehelä.
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, hyväksyttiin. Kokoukselle esiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätös hyväksyttiin, samoin tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Toimintasuunnitelma ja talousarviot esiteltiin kokoukselle. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Aki Laasonen, yhdistys kiittää 5 vuotta puheenjohtajana toiminutta Susanna Lindemarkkia, Susanna jatkaa hallituksessa.
Vuonna 2021 Hallituksen jäsenet ovat: Sami Aho, Susanna Lindemark, Martti Laakso, Tiina Kivinen, Tero Seppälä, Tommi Tiihonen, Pekka Toivari ja Ari Reijo. Varajäsenet: Vesa Raussi, Jaakko Aho ja Matti Rantakari.