1

TOIMINTASUUNNITELMA

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Vuosi 2022 tulee olemaan Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry:n 54 toimintavuosi.Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry on yksi Suomen Rauhanturvaajaliiton ry:n jäsenyhdistyksistä ja jäsenyyden myötä osallistumme liiton kevät- ja syysliittokokouksiin. Lisäksi osallistumme SRTL:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Yhdistys järjestää keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä loka-marraskuussa yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset.

Yhteistyö muiden liiton jäsenyhdistysten kanssa jatkuu edellisten vuosien tapaan aktiivisena, mm. ”viiden yhdistyksen tapaaminen” järjestetään, mikäli yleinen koronatilanne sen sallii. Muutenkin tulemme ottamaan kyseisen asian huomioon kaikessa toiminnassa.

Pyrimme järjestämään keväällä 2022 kevätretken johonkin mielenkiintoiseen maanpuolustusta tai kriisinhallintaa lähellä olevaan kohteeseen, asiasta tiedotetaan lähempänä lisää.

Toimintavuonna yhdistys on mukana SRTL:n vertaistukitoiminnassa ja pyrimme yhdessä alueen yrittäjien ja kuntien/kaupunkien kanssa löytämään lisää paikallisia etuuksia kriisinhallintaveteraanikortille.

KYMLRT tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten maanpuolustus- ja sotaveteraanijärjestöjen, Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Yksi tärkeistä yhteistyökohteistamme tulee olemaan jatkossakin Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus (RVPK).

Osallistumme syyskesällä SRTL:n järjestämiin ampumamestaruuskilpailuihin.

Tavoitteena on saada KYMLRT:n jäsenet aktivoitumaan yhdistyksen toimintaan ja jäsenmäärän lisääminen tämänhetkisestä n.340:stä ylöspäin

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!