Suomen Rauhanturvaajaliitto tiedottaa seuraavaa:

Pääesikunnan antaman uuden, vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan normin mukaan reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen (ml. SRTL) ampumakilpailuja ei enää tueta Puolustusvoimien asein ja patruunoin. Jatkossa liiton ampumamestaruuskilpailut tullaan siis toteuttamaan yhdessä MPK:n kanssa MPK:n aseilla ja patruunoilla. Muulta osin Puolustusvoimien logistinen tuki (radat, materiaali, majoitus, muonitus yms.) säilyvät ennallaan MPK:n kautta tehtävän tukipyynnön mukaisesti.

Uuden normin astuttua jo voimaan ei ampumamestaruuskilpailu tapahtumaa 7.8.2021 voida siis Karjalan Prikaatissa suunnitelmien mukaan PV:n asein ja ampumatarvikkein järjestää. Myöskään MPK ei valitettavasti pysty tukemaan kilpailuja riittävällä määrällä aseita ja patruunoita näin lyhyellä varoitusajalla.

Tämän vuoksi kilpailut on pakko perua tämän vuoden osalta ja aloitetaan vuoden 2022 kilpailujen suunnittelu yhdessä MPK:n kanssa. Kilpailutapahtuma pyritään vuosina 2022 ja 2023 järjestämään Karjalan Prikaatissa Vekaranjärvellä elokuussa. Ensi vuoden ajankohta tarkentunee Karjalan Prikaatin suunnittelutilaisuudessa kesäkuun aikana.
Tapahtuman järjestävät Kymenlaakson Rauhanturvaajat ja alueen muut jäsenyhdistykset yhdessä MPK:n Kaakkois-Suomen piirin kanssa.

Kiitän kaikkia, jotka ilmoittautuivat kisaorganisaation käytettäväksi, sekä itse kilpailuihin osallistujiksi.
Lähestyn uudelleen s-postilla ensi talven aikana, jotta saadaan kilpailijat ja toimitsijat kasaan.

Aki Laasonen
KymlRt puheenjohtaja