Sääntömääräinen Kevätkokous Wanha Veteraani klo 18.00 Kadettikoulunkatu 7. Hamina

Kokouksen jälkeen esitelmä klo 18.30-20.00:

”Venäjän ja Ukrainan välinen sota – humanitäärinen ja turvallisuuspoliittinen katastrofi, jolle ei
näy loppua…?”
Alustajana toimii eversti (evp.) Jukka Hellberg. Hän on palvellut suuren osan sotilasurastaan
puolustusvoimien strategisessa tiedustelussa mm. Analyysikeskuksen johtajana sekä
sotilasdiplomaattina Venäjällä ja Valko-Venäjällä vuosina 1994–96 ja 2002–06.
Venäjän ylimmästä sotilasopetuslaitoksesta, Yleisesikunta-akatemiasta haminalaislähtöinen
Hellberg valmistui vuonna 2002.
Hellberg on vuodesta 2007 alkaen konsultoinut suomalaisia, suomalaisvenäläisiä ja muita
kansainvälisiä Venäjällä sekä sen lähialueilla operoivia yrityksiä liiketoimintaympäristön laaja-
alaista hallintaa ja liiketoiminnan turvallisuutta koskevissa kysymyksissä.

TERVETULOA!