1

Yksinäisyys koskettaa, eristää ja vie voimia. “Periksi ei anneta mutta miksi aina on oltava yksin kotona?” Vanhuksen äänellä -somekampanjassa 3.-16.4.2023 nostetaan esille ikääntyneiden kokemaa yksinäisyyttä heidän omalla äänellään.

Useimmiten kriisinhallintatehtävissä palvelustoverit hitsautuvat yhteen. Syntyy ystävyyksiä, jotka säilyvät kauan, ehkä läpi elämän. Ikävä kyllä liian moni jää silti iän karttuessa yksin. Rauhanturvaajaliitto on mukana yhteistyökumppani Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon ry:n some-kampanjassa ”Vanhuksen äänellä”.

Pitkäaikaisyksinäisyys koskettaa erityisesti ikääntyneitä. Yksinäisyyteen haetaan harvoin apua ja yksinäisen ääni jää usein kuulematta.

Ei liene koskaan liian aikaista tai huono hetki pirauttaa palveluskaverille tai ystävälle, joka on ollut reissussa. Rauhanturvaajaliiton paikallisyhdistyksistä löydät samanhenkisiä ihmisiä. Olet tervetullut myös vertaistukitoiminnan tilaisuuksiin, saunailtoihin, viikonlopputapahtumiin ja esim. kuntoutuksiin. Tule mukaan ja kutsu kaverisi.

Rauhanturvaajaliitto järjestää Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa vuosittain tuettuja lomajaksoja. Hakuohjeet ilmoitetaan Rauhanturvaajalehdessä ja liiton kotisivuilla useimmiten lokakuussa.

MTLH:n tuettua lomaa hakevista ikääntyneistä jopa puolet kertovat kokevansa yksinäisyyttä. Yksinäisyyden taustalla ovat muun muassa omanikäisten tuttavien ja sukulaisten kuolemat, läheisten ajanpuute sekä haja-asutusalueilla asuminen. Koteihin ajaa jäämään esimerkiksi omaishoitajuus, sairaudet ja rahan puute.

MTLH:n lomille osallistuu vuosittain noin 10 000 ikääntynyttä. Tuettu lomatoiminta tutkitusti vähentää lomalle osallistuneiden yksinäisyyden kokemusta. Loma virkistää, antaa voimavaroja arkeen ja tarjoaa mahdollisuuden luoda uusia ihmissuhteita

Läheisten kuolemat ovat usein ikääntyneiden yksinäisyyden kokemusten taustalla. Tämä näkyy selvästi Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon lomahakemuksissa, myös niissä, joissa yhteistyökumppanina on Suomen Rauhanturvaajaliitto. Ikääntyneet kuvailevat läheisten menehtymisten jälkeen jääneensä yksin.
“Tämän ikäiset ihmiset ovat osa jo siirtyneet tuonpuoleiseen ja osa on vuodeosastolla”, kuvailee yli 80-vuotias lomahakija.
Suuren elämänmuutoksen jälkeen ikääntyneet kaipaavat ikäistensä seuraa ja toivovat löytävänsä uusia ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa ja jakaa asioita. Ota yhteyttä palveluskaveriin. Yksin ei tarvitse jäädä.

Kampanjapostausten lainaukset tuovat esille lomahakemuksista ikääntyneiden yksinäisyyden kokemuksia.  Löydät kampanjan päivityksiä sosiaalisesta mediasta aihetunnisteilla: #VanhuksenÄänellä #YksinäisyysKoskettaa #mtlhry #HyvinvointiaKaikille #TuetutLomat #senioriloma #vertaisloma #seniori #seniorihoiva #yksinäisyys #yksinäisyyttävastaan #vanhus #vanhustyö #ikäihmiset #vertaistuki #vertaisuus