1

Kriisinhallintatehtävässä palvelleiden ryhmämuotoisen kuntoutusmallin kehittäminen on käynnistynyt

Kriisinhallintatehtävässä palvelleiden ryhmämuotoisen kuntoutusmallin kehittäminen on käynnistynyt
Kriisinhallintaveteraanien ryhmämuotoiselle kuntoutukselle ja vertaistuen mahdollistaville tukimuodoille on tarvetta, todettiin tuoreessa Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa -tutkimuksessa. Vaikka suurin osa tutkimukseen osallistuneista (n=3373) voi pääosin hyvin ja tukijärjestelmä oli riittävä, tunnistettiin myös ryhmiä, jotka voivat heikommin kuin koko tutkimukseen osallistunut joukko keskimäärin. Erityisesti psyykkisen oireilun ja tuen osalta näkyi haasteita, ja jopa 21% vastaajista oli kokenut operaation aiheuttamaa stressiä operaation jälkeen. Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin tarpeita sekä nykyisen palvelu- ja tukijärjestelmän kehittämiseen, että uusille kuntoutuksen ja tuen malleille, jotka huomioivat tuen saajan tilannetta kokonaisvaltaisemmin. (Shemeikka ym. 2022.) Ryhmämuotoinen, vertaistuen mahdollistava kuntoutus on yksi em. tutkimuksessa todettu kehittämisen kohde, joka ei kuitenkaan kuulu julkisesti rahoitettujen palvelujen piiriin.

Lue lisää klikkaamalla:

TIEDOTE-Kriisinhallintaveteraanien-ryhmamuotoisen-kuntoutusmallin-kehittaminen-on-kaynnistynyt