1
Rauhanturvaajat harjoittelevat tukikohdassa Libanonissa.

Suomen Rauhanturvaajaliitto järjestää MPK:n tukemana Säkylässä ja Turussa 10.-12. syyskuuta kriisinhallinnan KRIHA21 -koulutusviikonlopun. Viime vuonna ensimmäistä kertaa kokeiltu kurssikokonaisuus laajenee uusilla koulutuksilla ja Naiset rauhaa turvaamassa -seminaarin saavuttaman suuren suosion vuoksi siihen liittyvää etäosallistumista kehitetään. 

Kurssiviikonlopun tavoitteena on tarjota kriisinhallinnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille ammatillisia valmiuksia eri tehtäviin sekä osaltaan parantaa rekrytointia lisätiedon avulla.

Rauhanturvaajaliiton ja MPK:n KRIHA -koulutusviikonloppu järjestettiin ensimmäistä kertaa viime syksynä Tuusulassa. Kokemukset pilottiviikonlopusta olivat rohkaisevia, kertoo Markku Niemi MPK:n Lounais-Suomen maanpuolustuspiiristä.

– Opimme Tuusulasta, että peruskonsepti toimii. Koronatoimenpiteiden varjostuksesta huolimatta saimme toteutettua kurssin turvallisesti ja viikonlopussa oli innostunut vire. Kurssit tarjosivat hyötyä ja taitoja tehtäviin hakeutuville, kuten myös kokeneemmille osaamisensa kehittäjille.

Syyskuussa koulutuspaikkoina toimivat Porin prikaatin varuskunta Säkylässä sekä Forum Marinum Turussa.

– Pystymme Porin prikaatin tuella toteuttamaan kaikki kurssit yhdellä huoltojärjestelyllä, mikä helpottaa huomattavasti. Yhden viikonlopun aikana järjestettävä kokonaisuus mahdollistaa myös asiantuntijoiden verkostoitumisen ja ajatustenvaihdon erinomaisesti, kun kaikki ammattilaiset ovat yhdessä koolla, Niemi puntaroi.

–  Toivoisimme, että rauhanturvaajaksi aikovat ja jo palvelleet kriisinhallintaveteraanit kertoisivat tuttavilleen, että tässä on mahdollisuus perehtyä kriisinhallinnan maailmaan ja tavata asiantuntijoita kompaktisti yhden viikonlopun tai päivän aikana, Markku Niemi lisää.

Monipuolisia kursseja ja uusia avauksia

Viime vuoden koulutuksista eniten kiinnostusta herättivät Naiset rauhaa turvaamassa -seminaari sekä Gender Focal point -koulutus. Lisäksi KRIHA -kouluttajakurssi oli uusi avaus reserviläisosaamisen hyödyntämisessä.

Rauhanturvaajaliiton kouluttajapoolin kokeneita reserviläiskouluttajia oli mukana Porin prikaatin järjestämässä rotaatiokoulutuksessa ensimmäistä kertaa viime syksynä. Tällä kyetään osaltaan keventämään rotaatiokoulutuksista Puolustusvoimille aiheutuvaa kuorma kouluttajaresurssin suhteen sekä samalla hyödyntämään osaavien sekä motivoituneiden reserviläiskouluttajien arvokasta kokemusta operaatioista.

Tänä vuonna KRIHA 21-koulutusviikonloppuun liitetään myös Rauhanturvaajaliiton vertaistuen koulutuskokonaisuuteen liittyvä Palautekeskustelujen vetäjien kurssi. Rauhanturvaajaliiton kouluttamia vapaaehtoisia vetäjiä hyödynnetään mm. kriisinhallintaoperaatioiden jälkeisisissä Puolustusvoimien kotiuttamiskoulutuksissa. Näissä rauhanturvaajat purkavat kokemuksiaan operaatiosta mm. johdetuissa luottamuksellisissa ryhmäkeskusteluissa.

– Kurssi tukee liiton keskeistä työtehtävää, vertaistukea, ja vahvistamme tällä vapaaehtoisten työntekijöidemme osaamista, kertoo Rauhanturvaajaliiton varapuheenjohtaja ja harjoituksen johtaja Kirsti Kujanpää.

Nyt KRIHA21 -kurssiviikonloppuun on saatu mukaan sotilaallisen kriisinhallinnan lisäksi myös siviilikriisinhallinnan näkökulmaa. Ohjelmassa on Turussa järjestettävä siviilikriisinhallinnan seminaari, joka toteutetaan yhteistyössä CMC Finlandin kanssa.

– Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan hengessä haluamme tarjota sekä sotilaallista että siviilikriisinhallintaa tukevaa koulutusta, Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela

Kurssiviikonlopun huolto- ja järjestelytehtäviä hoitavat MPK:n Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin vapaaehtoiset.

Viikonlopun kurssitarjonta Säkylässä ja Turussa

10.-12.9. (Säkylä) 
Johdon ja huollon kurssi
KRIHA-kouluttajakurssi 1
Gender focal point -kurssi (peruttu)
Asevalvonnan yhteysupseerikurssi (Puolustusvoimat kutsuu), siirtynyt Turkuun

11.9. (Säkylä) 
Kriisinhallinta tutuksi läheisille (peruttu)

11.-12.9. (Säkylä) 
Palautekeskustelujen vetäjien kurssi
Kriisinhallinta tutuksi (peruttu)

12.9. (Turku) 
Siviilikriisinhallinnan seminaari
Naiset rauhaa turvaamassa -seminaari (myös etänä)
 
Naiset rauhaa turvaamassa -seminaariin järjestetään myös etäosallistumisen mahdollisuus. Ilmoittautumiset ja lisätiedot kaikista kursseista löytyy MPK:n koulutuskalenterista hakusanalla ”KRIHA21”.