1

Haluatko mukaan yleistajuiseen tietokirjaan? Etsitään miehiä ja miesten parissa työskenteleviä ammattilaisia haastateltavaksi korona-ajan vaikutuksista elämäntilanteeseen, terveyteen ja palveluiden käyttämiseen. Haastatteluja käytetään tietokirjailija Anita Näslindh-Ylispangarin (FT) vuonna 2022 julkaistavassa kirjassa, joka käsittelee miesten terveyskäyttäytymistä ja -ajattelua. Haastateltavia etsitään syksylle 2021, erityisesti syyskuulle. Haastattelut voidaan suorittaa etäyhteyksin ja anonyymisti. Yhteydenotot osoitteeseen: naslindhanita@gmail.com

Lisätietoa hankkeesta: 

Sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksiasi ja ajatuksiasi luottamuksellisesti. Anita Näslindh-Ylispangar on aiemmin tehnyt aiheesta miesten terveyskäyttäytyminen, uskomukset ja tarve terveysneuvontaan kansainvälisen väitöskirjan ”Health behaviour and beliefs amongst males” Helsingin yliopistossa vuonna 2008 sekä siihen liittyviä tieteellisiä kansainvälisiä artikkeleita. Kirja julkaistaan Basam Booksin toimesta syksyllä 2022.

Tavoite on kirjoittaa yleistajuista tietokirjaa, johon haluataan sisällyttää teidän arvokkaita (nimettömiä) kommenttejanne.

  1. Mieshenkilöt: Tavoitteena on käydä vapaamuotoista keskustelua puhelimitse tai minulle on mahdollisuus myös kirjoittaa tekstiä nimettömänä (anonyymisti) omin sanoin elämäntilanteestasi, ja miten Korona-aika on teihin vaikuttanut. Voit myös vapaasti nostaa esille muita ajatuksia ja esim. toiveita ja kehittämisehdotelmia koskien palveluita ja vapaamuotoista toimintaa.
  2. Miesten parissa työskentelevät: Tavoitteena on käydä vapaamuotoista keskustelua esim. ryhmässä tai voitte lähettää minulle näkemyksistänne liittyen toimijuuteen ja osallisuuteen ja Korona-ajan vaikutuksista.

Keskustelut toteutuvat pääosin syyskuussa 2021. Kirjan valmistuttua, aineisto hävitetään.

Kirjassa käytetään ehdottoman luottamuksellisesi lainauksia, ja anonymiteetti on ehdottoman varmaa. Keskustelut kirjataan ylös ja tekjälle lähetetyt tekstit ovat ehdottomasti vain tutkijan tiedossa / hallussa. Sinun on mahdollisuus myös keskeyttää prosessi, tai perua suostumus. Kyseessä on vapaaehtoinen osallistuminen keskusteluun. Materiaalia ei tallenneta muuhun käyttöön. Olen kiitollinen kaikista saamistani kommenteista. Osallistumisesta ei korvata palkkiota.

FT, tietokirjailija Anita Näslindh-Ylispangar,  (naslindhanita@gmail.com)

Rauhanturvaajaliiton yhteyshenkilö: Timo Ryhänen, timo.ryhanen@rauhanturvaajaliitto.fi