1

Hyviä uutisia! Puolustusministeriö jatkaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) valtionavustuksen maksatusta kesäkuusta 2021.  Avustuksen maksaminen toukokuulta keeskeytettiin aiemmin, koska ministeriö halusi turvata valtion varojen käyttöä MPK:n talouteen liittyvien selvitysten ajaksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja kokonaisturvallisuuden koulutusta järjestävä julkisoikeudellinen yhdistys, jolla on julkisten hallintotehtävien lisäksi myös yksityistä yhdistystoimintaa.. Rauhanturvaajaliitto tekee tiivistä yhteistyötä MPK:n kanssa muun muassa kriisinhallinnan koulutukseen ja ampumatapahtumiin liittyen.

Ministeriön tiedote kokonaisuudessaan