1

Nyt kaivataan rauhanturvaajien kokemusasiantuntijuutta! Välitämme liittomme kautta kriisinhallintaveteraaneille Tampereen yliopiston väitöstutkija Anna-Riitta Salomäen haastattelupyynnön koskien lasten asemaa aseellisissa konflikteissa.

Sodankäynnissä tapahtuneiden muutosten takia siviilit ja lapset ovat uudella tavalla osa konfliktia. Lapset ja aseelliset konfliktit ovat olleet YK:n turvallisuusneuvoston asialistalla 1990-luvulta lähtien ja kansainvälinen keskustelu lasten huomioimisesta osana siviilien suojelua ja rauhanturvaamista on voimistunut. Samanaikaisesti operaatioiden toimintaympäristö on muuttunut entistä kompleksisemmaksi. Mitä sinä ajattelet näistä asioista?

Lue lisää tästä haastattelukutsusta