1

Viime aikoina sosiaalisessa mediassa on rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan liittyvillä sivuilla käyty keskustelua erilaisten myyntituotteiden valmistamisesta ja myynnistä sekä myöskin aihepiiriin liittyvien tuotteiden virallisuudesta.

Suomi on vapaa markkinatalous ja yrittäjillä sekä muilla virallista kauppaa käyvillä on oikeus tehdä erilaisia merkkejä ja tunnuksia tai muita tuotteita ja toteuttaa siihen liittyvää kaupankäyntiä. Kukin yrittäjä ja kauppias/vast. vastaa itse tuotteidensa lainmukaisuudesta ja siitä, ettei niiden kaupankäynnillä rikota mitään suojattuja tuotteita koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Kaikki rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleet voivat vapaasti valita käyttöönsä haluamiaan tuotteita, eikä Suomen Rauhanturvaajaliitto ohjaa ostoskäyttäytymistä muuten kuin tarjoamalla virallisilla kanavillaan myyntiin omia virallisia tuotteitaan, joiden tuotto käytetään kokonaisuudessaan kriisinhallintaveteraanien hyväksi liiton veteraanirahaston kautta. 

KRIHA-veteraanien merkki symboloi sotilaallista toimintaa, rauhaa, kunniaa ja edistystä

Suomen Rauhanturvaajaliitto Ry on hakenut eräille tuotteilleen Patentti- ja rekisterihallituksesta rekisteröintiä ja se on 20.3.2020 rekisteröinyt Kriisinhallintaveteraanimerkin ® tavaramerkiksi. Tunnuksen keskuskuviona on miekka, jonka terästä versoo oliivipuun oksa lehvineen ja marjoineen. Kuviota kehystää miekan ponteen kiinnittyvä laakerinlehväseppele. Miekka symboloi sotilaallista toimintaa ja siitä versova oliivinlehvä rauhaa. Laakerinlehväseppele kuvaa kunniaa ja edistystä.

Vuonna 2016 Puolustusministeriö myönsi kaikille sotilaallisissa rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille veteraanistatuksen ja samassa yhteydessä hyväksyttiin käyttöön myös em. kriisinhallintaveteraanitunnus, joka painettiin kaikille kriisinhallintaveteraaneille jaettuun KRIHA-veteraanikorttiin. Tunnuksesta on tehty myös barettimerkki sekä hopeinen rintamerkki, jonka käyttöön ovat oikeutettuja kaikki KRIHA-veteraanikortin haltijat. Myös sotiemme veteraanit sekä heidän järjestönsä ovat hyväksyneet rintamerkin puvussa kannettavaksi ja kannustaneet sen laajaan käyttöön samoin perustein kuin veteraanien tammenlehvätunnusta.

Kriisinhallintaveteraanien merkki on suuremmassa koossa käytössä myös hautakivimerkkinä. Merkki on kirkon piirissä hyväksytty käyttöönotettavaksi ja siitä on lähetetty seurakunnille tietoa edelleen jaettavaksi menehtyneiden kriisinhallintaveteraanien omaisille. Myös Sanoma-yhtiön lehtien kuolinilmoituksissa voidaan käyttää samaista merkkiä. Se löytyy Helsingin Sanomien lisäksi Aamulehdestä, Satakunnan Kansasta ja 12 paikallismediasta.

Liiton myyntiartikkelit löydät verkkosivuiltamme täältä.

EDIT: Julkaisujärjestelmän ongelmien takia tiedote julkaistu uudelleen 7.4. Alkuperäinen tiedote julkaistu 6.4.