1

Sosiaalisen median rauhanturvaajien vertaisryhmissä on viime päivinä käyty keskustelua liiton viime vuonna tekemästä päätöksestä hankkia käyttöönsä asunto-osake Helsingistä. Keskustelua saa ja tulee käydä, mutta sen toivoisi tapahtuvan virallisia kanavia pitkin ja perustuvan tosiasioihin.

Liitto on hankkinut viime vuoden kesällä käyttöönsä kaksion Helsingin Pasilasta. Hankinnan toteutus on Rauhanturvaajaliiton hallituksen toimivallan piirissä oleva toimi ja siitä tehtiin päätös säädetyssä järjestyksessä hallituksen kokouksessa.

Hankinta on osa suunnitelmallista, liiton hyväksytyn strategian mukaista toimintaa, jossa todetaan liiton kehittävän varainhallintaansa turvatakseen ja varmistaakseen toimintaedellytyksensä pitkällä tähtäimellä. Hankinnan päätarkoituksena ovat hallittu liiton varojen sijoittaminen ja säästöt majoituskustannuksissa. Asunto-osake pääkaupunkiseudulta on hyvin arvonsa pitävä sijoitus ja sen hallinta säästää majoitus- ja kokouskustannuksia liiton ydintoimintaa toteutettaessa sekä liiton toimintaedellytyksiä kehitettäessä.

Liitto tekee kaikki ratkaisunsa kriisinhallintaveteraanien asiaa edistääkseen. Hankintaa varten liitto ei ole ottanut velkaa. Asunnon käyttöaste on toistaiseksi ollut vähäinen koronapandemian liikkumisrajoituksista johtuen.

Asunnon käytöstä Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tarpeisiin ollaan laatimassa erillinen suunnitelma ja säännöt. Muutenkin kriisinhallintaveteraaneille on neuvoteltu useita edullisia majoittumismahdollisuuksia ympäri Suomea. Edut löytyvät liiton internet-sivuilta. Kriisinhallintaveteraanien kokoontumisille on myös mahdollista hakea tukea liiton vertaistukihenkilöstöltä.

Asuntoasia tullaan saattamaan jäsenyhdistyksille tiedoksi liiton sääntöjen ja yhdistyslain määrittämällä tavalla ja julkaisemaan myös liiton lehdessä sekä virallisilla kotisivuilla.

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n hallitus