1
Rauhanturvaaja seuraamassa koulutusta

Suomen Rauhanturvaajaliitto järjestää MPK:n tukemana Tuusulassa 12.-13.9. kriisinhallinnan KRIHA20 -koulutusviikonlopun. Ensimmäistä kertaa järjestettävän vapaaehtoisten koulutuskokonaiden tarkoituksena on edistää kriisinhallintatehtävistä kiinnostuneiden vapaaehtoisten ammatillisia valmiuksia erilaisiin tehtäviin ja osaltaan parantaa myös kriisinhallintatehtävien rekrytointia lisäämällä aiheeseen liittyvää tietoa.

Rauhanturvaajaliitto, MPK ja Kriisinhallintakeskus CMC Finland sopivat viime vuonna yhteisen kriisinhallintaan keskittyvän vapaaehtoiskoulutuksen kehittämisestä. Lue yhteisestä koulutushankkeesta: https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/uusi-kriisinhallinnan-koulutusohjelma-vapaaehtoisille/ 

”Harjoituksen vetäminen on uusi ja mahtava haaste sekä mahdollisuus niin liitolle kuin paikallisyhdistyksellemmekin. Nuorempaa väkeä on aktivoitu kouluttajiksi ja kokeneemmalle väelle on tarjolla harjoituksen tukitehtäviä. Toivottavasti saamme myös runsaan kurssilaisten joukon ja uusia aktiiveja mukaan toimintaan. Hyödynnämme tapahtumasta saatuja kokemuksia ja palautteita kurssien kehittämiseksi ja kouluttajien kouluttamista varten. Tavoitteena on laajentaa kriha-harjoitukset tulevina vuosina koko Suomen alueelle”, harjoituksen johtaja Kirsti Kujanpää toteaa.

Viisi kurssikokonaisuutta

Viikonlopun aikana järjestetään useita kurssikokonaisuuksia sekä seminaareja. KRIHA20 -koulutuksissa tutustutaan mm. kriisinhallintakoulutuksen kehittämiseen ja naisten roolin vahvistamiseen kriisinhallinnassa. Kursseille on ennakkoilmoitatutuminen ja se tapahtuu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuskalenterin kautta https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri 

Kurssit järjestetään Puolustusvoimien kurssikeskuksen tiloissa (Rantatie 66, Tuusula) Kaikki kurssit ovat osallistujille maksuttomia.
Viikonlopun aikana järjestettävät kurssit ovat:

Harjoituksen johto-, tiedotus- ja tukikurssi
Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja osaa suunnitella, johtaa ja järjestää KRIHA- harjoituksen tukitoiminnat ja huollon. Viestintähenkilöstö vastaa harjoituksen kurssien tiedottamisesta. Tavoitteena on myös rekrytoida ja kouluttaa tulevien KRIHA- harjoitusten johtohenkilöstöä.

Asevalvontayhteysupseerikurssi, KRIHA20
Kurssin jälkeen kurssilainen ymmärtää asevalvontasopimusten merkityksen ja aseman Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Kurssilainen ymmärtää asevalvontatoimien vaikuttavuuden osana kokonaismaanpuolustusta ja tuntee Wienin asiakirjan (VD11, Vienna Document) ja Avoin Taivas -sopimuksen (Open Skies) mukaiset luottamusta ja turvallisuutta lisäävät asevalvontatoimet. Lisäksi hän  osaa laatia yhtymästä tai esikunnasta edellytetyt asevalvonta-alan ilmoitukset ja esitykset sekä osaa toimia Luottamusta ja Turvallisuutta Lisäävän (LTL) toimen, eli arviointikäynnin, tarkastuksen, sotilaallisen harjoituksen tarkkailun tai joukko-osastovierailun isäntäryhmän jäsenenä. 

Gender Focal point -kurssi
Kurssin tavoitteena on tukea Puolustusvoimien pyrkimystä vahvistaa gender-näkökulmaa kriisinhallintaoperaatioissa. Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja kykenee soveltamaan gender-näkökulmaa omalla alallaan ja tukemaan muita näkökulman huomioimisessa. Kurssin jälkeen osallistujalla on alustavat valmiudet toimia gender focal pointin tehtävässä. *

KRIHA-rotaatiokouluttajien kurssi
Kurssin suorittamisen jälkeen osallistujalle voidaan myöntää MPK.n kouluttajalisenssi 1 ja esittää puolustusvoimien reserviläiskouluttajaoikeus. Kurssi Mahdollistaa osallistumisen puolustusvoimien rotaatiokoulutukseen kouluttajana.

Naiset rauhaa turvaamassa -seminaari
Tapahtuman tarkoitus on jakaa tietoa ja kokemuksia rauhanturvaamisesta, erityisesti toimintavalmiutta mahdollisesti harkitseville armeijan käyneille naisille sekä saattaa yhteen jo operaatioissa palvelleita. Myös miehet tervetuloa!

Lisätietoja:
Harjoituksen johtaja Kirsti Kujanpää, puh. 050 3050 327.
Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela, puh. 050 575 6956.