1
Rauhanturvaajaliiton edustajat menehtyneiden rauhanturvaajien muistomerkillä

Tietoa kuolemantapauksien yhteydessä nousseista kysymyksistä.

Rauhanturvaajaliitosta on jonkin verran kysytty mm. rauhanturvaajaveteraanien hautaustoimituksesta, muistotilaisuuksien järjestämisestä ja rauhanturvaajaveteraanien hautausavustuksesta. Tässä kirjoituksessa käsitellään muutamia esiin nousseita kysymyksiä.

Tukea paikallisesti hautaustoimitukseen, muistotilaisuuteen sotiemme veteraaneille ja kriisinhallintaveteraaneille

Rauhanturvaajaliitolle on kunnia-asia tukea sotiemme veteraaneja ja heidän läheisiään myös silloin, kun on viimeisen matkan aika. Lisäksi Rauhanturvaajaliitto ja liiton paikallisyhdistykset pyrkivät järjestämään tukea rauhanturvaajaveteraanin läheisille kuoleman kohdattua. Moni yksityiskohta selviää keskustellen, joten ota yhteyttä. Haluamme auttaa, jos kysymyksiä herää hautaustoimituksesta tai jos haluat keskustella vaikkapa muistotilaisuuden järjestämisestä. Näissä asioissa voit ottaa yhteyttä Rauhanturvaajaliiton vertaistukikoordinaattoriin tai liiton puheenjohtajaan. Yhteystiedot löydät näiltä sivuilta.

Tukea voit saada myös paikallisyhdistyksestäsi esimerkiksi kunniavartioon, arkun kantoon, läheisten kuljetuksiin ja moniin muihin asioihin. Järjestettävissä oleva tuki vaihtelee paikallisesti. Rauhanturvaajaliitto ja paikallisyhdistykset haluavat saattaa rauhanturvaajaveteraanin kunnioittaen viimeiselle matkalleen ja haluamme tukea läheisiä. Ota rohkeasti yhteyttä.

Sotaveteraanit ja hautaukseen liittyvät avustukset

Vanhimpien kriisinhallintaveteraanien joukossa voi olla myös sotaveteraaneja. Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautaustoimilain mukaan evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymän hautausmaat ovat yleisiä hautausmaita. Hautaustoimessa perittävien perusteiden tulee olla samat kaikille. Laissa on poikkeussäännös, jonka nojalla seurakunta tai seurakuntayhtymä voi myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen hautaustoimesta perittävistä maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea puolisoa. Monet seurakunnat antavat edellä mainitun maksuvapauden. Voit tiedustella asiaa kotiseurakunnastasi.
Valtiokonttori voi maksaa hautausapua, jos sotainvalidille vahvistettu työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia. Veteraanilla, jolla ei ole sotainvaliditeettia, ei hautausavusta makseta. Lisätietoa saat Valtiokonttorilta puhelimitse numerosta 0295 50 2000 tai klikkaamalla: https://www.valtiokonttori.fi/.

Hautausavustus ja kriisinhallintaveteraani.

Varsinaista hautausavustusta kriisinhallintaveteraanille, hänen puolisolleen tai leskelleen ei valitettavasti ole mahdollista saada Rauhanturvaajaliiton kautta.
Haluamme kuitenkin antaa ohjeet, miten menetellä, jos kyse on hautausavustuksesta.
Hautausavustuksen hakeminen kuuluu ensisijaisesti vainajan kunnan sosiaalitoimelle. Monissa kunnissa on järjestetty sähköinen ja/tai puhelimella toteutettu sosiaalineuvonta, josta saa tarkkaa kuntakohtaista tietoa ja selkeät ohjeet, miten toimia hautausavustuksen hakemiseksi. Julkisen hallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-palveluiden) uudistamisen myötä hautausavustuksen hakeminen siirtynee kunnilta maakunnille.

Kansaneläkelaitoksen tuesta omaiselle kuolemantapauksessa voit saada lisää tietoa klikkaamalla: https://www.kela.fi/omaisenkuolema.

Avustusta hautauskuluihin voi tiedustella myös työnantajalta, työeläkelaitokselta, vakuutusyhtiöiltä tai ammattiliitolta. Hautausavustusta voidaan maksaa pakollisista tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvakuutuksista.

Jos kriisinhallintaveteraani on lisäksi sotainvalidi, sotainvalidin kuolinpesällä voi olla oikeus Valtiokonttorin maksamaan hautausapuun. Lisätietoja saat klikkaamalla: https://www.valtiokonttori.fi/

Hautausjärjestelyihin saa lisätietoa myös omasta seurakunnastasi tai klikkaamalla https://www.hautajaiset.fi/.