1

TOIMINTASUUNNITELMA

 

Lapin Rauhanturvaajat ry                              TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Kotipaikka Rovaniemi

Lapin Sinibaretit perustettiin 1968 ja se oli ensimmäinen SRTL:n jäsenyhdistys, joten tuleva vuosi on 54. toimintavuosi.

Toiminnan periaatteena on vapaaehtoisuus ja jäsenten yhdenvertaisuus. Jokainen yhdistyksen jäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen toimintaan oman halun ja kiinnostuksen mukaisesti.

Jäsenistö tekee päätöksiä vuosikokouksessa, hallitus toimeenpanee kokousten päätökset apunaan toimikunnat ja toimihenkilöt. Jokaisen hallitukseen valitun jäsenen odotetaan olevan aktiivinen. Toiminnassa otetaan huomioon SRTL toimintasuunnitelma.

Talouden perustana ovat jäsenmaksut ja talkoot, joista tärkeimpinä ovat liikenteenohjaus, järjestyksenvalvonta eri tilaisuuksissa ja omien rt -tuotteiden myynti.

Tiedottaminen tapahtuu jäsenkirjeinä, sähköpostina, kotisivulla www.lapinrauhanturvaajat.fi, Rauhanturvaajalehdessä, Lapin Kansassa, Facebookissa ja Membookissa. Hallituksen jäsenet pitävät yhteyttä myös Whatsappissa. Tiedotteita lähetetään tarvittaessa maakunnallisiin ja kaupunkilehtiin. Rt -lehteen voi jokainen lähettää omia kuvia ja kirjoituksia.

Jäsenistä 7% on alle 40 v ja 47% alle 60v, suurin osa jäsenistä on Rovaniemen seutuvilla.

 

 1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi – maaliskuussa.  Hallitus kokoontuu tarvittaessa.
 2. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan mm.

         – Sotiemme veteraanien auttamiseen, Säkkinen, Jänkälä.

         – Sotien 1939-45 Perinneyhdistyksen perustamiseen ja toimintaan. Wargh & Alajääskö

         – SRTL:n järjestämiin tapahtumiin ja kevät- ja syyskokouksiin, osallistujat valitsee hallitus.

         – Marsseihin, urheilu- ja muihin tapahtumiin SRTL:n joukkueessa.

         – SRTL:n ammuntakilpailuihin, tuemme joukkueiden osallistumista, Wargh.

         – Tapahtumien liikenteenohjaukseen ja järjestyksenvalvontaan. Tuemme koulutusta.

         – Reserviläisjärjestöjen esim. ResUL kilpailuihin.

         – MPK:n järjestämiin pistooli- ja rk-ammuntoihin ja muuhun koulutukseen, Tölli.

 1. Pidämme messi-iltoja tarvittaessa ja pyrimme järjestämään tutustumis- ja luentotilaisuuksia.
 2. Vietämme kansainvälistä Rauhanturvaajien päivää 29.5. ja YK-päivää 24.10. laskemalla seppeleen    Sankarihaudalle ja messi-illoissa jaamme huomionosoituksia ansioituneille.
 3. Osallistumme RWM hyväntekeväisyyteen tekemällä rt -toimintaa tunnetuksi liikenteenohjaajina.
 4. Osallistumme perinteiseen Jouluaaton kunniavartioon sankarihaudoilla, Vitikka
 5. Lähetämme edustajia varuskuntien tapahtumiin ja juhlapäivien tilaisuuksiin.
 6. Osallistumme messuille ja näyttelyihin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
 7. Osallistumme Veteraanitukitilisuuksiin sekä maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksiin.
 8. Kannustamme osallistumista Vapaaehtoiseen Pelastuspalveluun, VaPePa/Rannanpää.
 9. Järjestämme virkistys- ja Vetutapahtumia, myös yhteistyössä muiden rt-yhdistysten kanssa. Kittilässä järjestetään syksyllä Camp Riverboat vertaistukitapahtuma.
 10. Tuemme hakemuksesta jäsenten osallistumista tapahtumiin, harrastuksiin ja tilaisuuksiin. Tavoitteena yhdistyksen tunnetuksi tekeminen ja jäsenhankinta.

Tukemisessa noudatamme vuosikokouksen hyväksymiä suosituksia, joiden mukaisesti hallitus päättää tuesta tapauksittain.

 

         HALLITUS

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!