1

TOIMINTASUUNNITELMA

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on koota jäsenistö aktiiviseen toimintaan järjestämällä heille erilaisia tapahtumia ja tehdä kriisinhallintatoimintaa tunnetuksi suurelle yleisölle Keski-Suomessa. Kriisinhallintaveteraanistatus ei ole tehostanut jäsenrekrytointia. Uusien jäsenten rekrytointi on kaikkien jäsenten yhteinen haaste ja tavoite. Jäsenmäärään kasvattaminen on Suomen Rauhanturvaajaliiton ja sen jäsenyhdistysten yhteinen asia. Uuden jäsenen liittyminen yhdistykseen on edelleen kehitettävä mielekkääksi etenkin toimialuejäsenyyden hankkineiden keskuudessa ohjaamalla heidät heti mukaan toimintaan kriisinhallintatehtävistä palattuaan. Sotiemme veteraaneja, Sotilaspoikia ja K-S Näkövammaisia tuetaan resurssien sallimissa puitteissa.

Talouden hoidossa jatkamme viime vuosien linjaa. Pääosin yhdistyksen talous katetaan jäsenmaksutuloilla. Niiden lisäksi yhdistys hankkii toimintaansa varoja talkoilla, ilmoitustuotoilla ja rauhanturvaamisaiheisen materiaalin myynnillä. Näistä saadut tuotot kohdennetaan takaisin jäsenistölle eri toimintoja tukemalla.

 

 

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

 

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!