1

Ohjeita aselupien hakemiseen

 

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry on asettanut poliisin hyväksymiä ampuma-asekouluttajia (AAK). Nämä ampuma-asekouluttajat voivat tarvittaessa kirjoittaa tiettyjä asetyyppejä haettaessa tarvittavan harrastuneisuustodistuksen.

Aseluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat

Poliisilaitoksella aselupaa haettaessa kannattaa varata mukaan seuraavat dokumentit:

 • Harrastuneisuustodistus ja ampumapäiväkirja
 • SRA- tai IPSC ampujan kortti
 • Suomen Rauhanturvaajaliiton jäsenjärjestöltä pyydettävä jäsenyystodistus
  • Jäsenyystodistuksesta tulee ilmetä jäsenyyden kesto
 • Sotilaspassi

Aseluvan hakemisen vaatimukset reserviläiselle

– Hyväksytty käyttötarkoitus: ampumaurheilu- ja harrastus tai sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena annettava ampumakoulutus tai siihen osallistuminen.

– Yhden tai kahden vuoden ajalta harrastuneisuusmerkintöjä koostettuna ampumapäiväkirjaan, jonka perusteella ampuma-asekouluttaja voi kirjoittaa harrastuneisuustodistuksen hakijalle. Yksi vuosi pitkälle ja kaksi vuotta lyhyelle aseelle.

– Haettaessa erityisen vaaralliseen ”ERVA” -aseeseen lupia, tulee hakijan olla kuulunut ampumaseuraan luvanhakua edeltäneet 12kk. Lisätietoa jäsenyystodistuksen hankkimisesta alempana.

– Ikäraja pitkissä aseissa 18-vuotta tai kaikissa ERVA -luvissa ja lyhyissä aseissa 20-vuotta.

Asetyypit, joille vaaditaan harrastuneisuustodistus ja näiden vaatimukset

 1. Lyhyt ase: (pistooli, pienoispistooli, revolveri tai pienoisrevolveri) sekä ”ERVA” -pistooli (vähintään yksi yli 20 patruunan lipas)
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välissä oltava vähintään 24kk, jonka aikana harjoitteita on tasaisesti vähintään 10 kertaa. Jos harrastuskertojen välissä on yli 4kk ilman hyvin perusteltua syytä, ei harrastuneisuustodistusta voida kahdelta vuodelta kirjoittaa.
 1. ”ERVA” -kivääri: itselataava kertatuliase (puoliautomaatti), jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa ja johon on vähintään yksi yli 10 patruunan lipas.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välissä oltava vähintään 12kk, jonka aikana harjoitteita on tasaisesti vähintään 5 kertaa. Jos harrastuskertojen välissä on yli 3kk ilman hyvin perusteltua syytä, ei harrastuneisuustodistusta voida kahdelta vuodelta kirjoittaa.

Harrastuneisuuden osoittaminen

Harrastuneisuus tulee osoittaa ampuma-asekouluttajalle esimerkiksi ampumapäiväkirjalla. Ampumapäiväkirjasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • Päivämäärä
 • Paikka
 • Käytetty kaliiperi
 • Laukausmäärä
 • Ammunnanjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Ampumapäiväkirjassa voi olla myös harjoitteen nimi, esimerkiksi ”pistooliammunta 2” tai ”toiminnallinen ammunta 3”. Suositus on, että hakupapereiden yhteyteen liitettäisiin samat otteet ampumapäiväkirjasta, joiden perusteella olet saanut harrastuneisuustodistuksen. Ammunnanjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys lisää dokumentin luotettavuutta.

Miten harrastuneisuustodistusta haetaan?

Harrastuneisuustodistuksen saat lähettämällä liiton ampuma-asekouluttajille osoitteeseen koulutus@rauhanturvaajaliitto.fi seuraavat tiedot:

 • Mitä asetyyppiä varten tarvitset harrastuneisuustodistuksen?
 • Ampumapäiväkirja tai -merkinnät, joista käy ilmi kyseisen asetyypin vaatimukset ampumapäiväkirjalta. Merkinnät pyydetään toimittamaan aikajärjestyksessä.
 • Omat yhteystiedot
 • Syntymäaika
 • Jäsenjärjestösi, eli paikallisyhdistyksen nimi

Hakemusten käsittelyssä voi välillä mennä noin kolmekin viikkoa, joten ennen tietojen lähettämistä ampuma-asekouluttajille, tarkasta vielä kaikkien tietojen oikeellisuus.

Jäsenyystodistus

Paikallisyhdistykseltä kysymällä saat jäsenyystodistuksen. Todistuksesta tulee ilmetä jäsenyytesi kesto.

Lisäkysymyksiä hakemisesta voi lähettää osoitteeseen koulutus@rauhanturvaajaliitto.fi

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!