1

Ampumaohjelmisto ja kouluttajat

 

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n ampumaohjelmisto koostuu perusammunnoista, erikoisammunnoista sekä ampumakilpailuista.

Ampumaohjelmisto on lähtökohtaisesti tarkoitettu kriisinhallintatehtävissä tarvittavan ampumataidon ylläpitämiseen sekä kehittämiseen ja sen tavoitteena on tukea uudelleen kriisinhallintatehtäviin hakeutuvien ampumataitoa. Ampumaohjelmistossa on ohjelmia myös aloitteleville ampujille ja näiden ammuntojen tavoitteena on mahdollistaa harrastuksen aloittaminen uusille ampujille.

Suomen Rauhanturvaajaliiton ampuma-asekouluttajat

Suomen Rauhanturvaajaliiton asettamat ampuma-asekouluttajat ovat koulutettuna kahdelle eri tasolle.

Peruskoulutus sisältää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK:n) ammunnanjohtajakoulutuksen, jolla saa johtaa ammuntoja MPK:n tapahtumissa sekä perusammuntoja Suomen Rauhanturvaajaliiton ammunnoissa. Peruskoulutukseen sisältyy ensiapukoulutus, joka tarvitaan ammunnanjohtamiseen. Peruskoulutetuiksi katsotaan myös viranhalijat, joilla on esittää ”Perusammuntojen johtaja (pienikaliiperiset aseet)” -lisenssi.

Jatkokoulutus sisältää toiminnan tulitoiminnan valvojana sekä perusteet perusampumaradalla suoritettavasta partion taisteluammunnan johtamisesta. Jatkokoulutetuiksi katsotaan myös viranhalijat, joilla on esittää peruskoulutukseen vaadittavan lisenssin lisäksi tulitoiminnan valvojan sekä partion taisteluammuntojen johtajan lisenssit. Ampumajaosto vastaa omien jatkokoulutettavien kouluttamisesta.

Ampumakilpailuita sekä -tapahtumia on peruskoulutettujen sekä jatkokoulutettujen johtamina.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!