1

Kunnallisvaalit ovat ohi ja valtuutetut ovat viimeistelemässä toimiaan päästäkseen ammattimaisesti päättämään kunkin veronmaksajan hyvinvointiin vaikuttavista asioista omissa kunnissamme kunnanvaltuutettuina ja osa myös kunnanhallituksen jäseninä. Erityisen tärkeänä heidän työnsä voi nähdä Covid-19 jälkeisten asioiden hoitamisessa. Toivoa täytyy, että heillä on riittävästi osaamista sekä sitoutuneisuutta näiden tehtävien toteuttamisessa.

Tällaista sitoutumista löytyy ainakin Puolustusministeriössä, jossa rauhanturvaajien palvelussuhteen ehtoja on kehitetty merkittävästi viime vuoden aikana ja sama suuntaus jatkuu tänäkin vuonna. Merkillepantavaa on myös se, kuinka hyvin PLM:n huomioi toiminnassaan SRTL:n kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean työhön kirjauttamia näkemyksiä. Tämä antaa uskoa siihen, että toimimalla riittävän ammattimaisesti, rakentavasti ja oikealla tasolla, voidaan merkittäviäkin parannuksia saada aikaiseksi.

Eräällä tavalla myös liitossa on kyseessä vaalivuosi. Olen liittokokouksessa ilmoittanut, etten asetu enää ehdolle syksyllä puheenjohtajaa valittaessa. Myös toisen varapuheenjohtajan sekä kolmen hallituksen jäsenen kaksivuotiskausi päättyy ja tehtäviin on löydettävä uudet henkilöt tai annettava vanhoille henkilöille uusi mandaatti. Olen aikaisemminkin maininnut tarpeesta saada hallituksen työ entistä ammattimaisemmaksi. Tämä on tulkittu osin hyvinkin väärällä tavalla.

Kyseessä on oikeanlaisten ihmisten valitsemisesta hoitamaan niitä tehtäviä, joita liitolle nykyään kuuluu. Ehdokasasettelun helpottamiseksi olemme lähettäneet yhdistyksille hallituksen vastuujakotaulukon, jossa näkyvät nykyisten jäsenten osavastuut. Ammattimaisuudessa tulisi pyrkiä siihen, että meillä löytyisi aina kutakin vastuualuetta hoitamaan asiat tunteva, siitä kiinnostunut ja sen eteen panostamaan valmis henkilö. Tällaisia ovat mm. MPK:n toimintaan ja ammuntoihin erikoistunut, kansainvälisten tehtävien hoitamiseen tai vertaistukeen vihkiytyneet hallituksen jäsenet. Muutama vain esimerkkinä mainittuna.

Vastuu tarkoittaa myös velvollisuuksia ja työtä yhteisen hyvän eteen. Tämä selkiinnyttää myös ne tahot, joihin voidaan ko. asioiden hoitamiseen liittyvissä asioissa olla yhteydessä. Vain näin voidaan sitä kuuluisaa kentän ääntä kuunnella ja viedä liittoa sekä sen jäsenten, uuden ajan veteraanien, asioita eteenpäin.

Tähän loppuun erinomaisen positiivisena valintana voidaan mainita Vuoden Rauhanturvaajan nimittäminen, joka julkistettiin pienimuotoisessa, mutta sitäkin lämminhenkisemmässä tilaisuudessa Hietaniemen sankarihautausmaalla, jossa Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien korkean johdon paikallaollessa tehtävään nimitettiin reservin yliluutnantti Katariina Lausto. Lämpimät onnittelut vielä kerran Katariinalle! Samassa yhteydessä laskettiin myös Puolustusministeriön, Puolustusvoimien, Vammautuneiden Kriisinhallintaveteraanien sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton seppeleet kriisinhallintatehtävissä menehtyneiden muistomerkille. ”Himmetä ei muistot saa…”!

Nyt on aika itse kunkin pyrkiä keräämään voimia melko raskaankin alkuvuoden jälkeen. Toivottavasti se kaikille suodaan!

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!
Mauri Koskela