Ville Mäntysaari
Toiminnanjohtaja
Suomen Rauhanturvaajaliitto