1

Suomen Rauhanturvaajaliitto on rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleiden suomalaisten oma maanpuolustusjärjestö. Liitto pitää huolta jäsenistään ja heidän läheisistään ennen operaatioita, operaatioiden aikana sekä niiden jälkeen.

Suomessa sotaveteraaneiksi nimitetään tavallisesti viime sodissamme palvelleita sotilaita. Sotaveteraanien ikäpolven lisäksi Suomessa on useita tuhansia kriisinhallintaveteraaneja, jotka ovat palvelleet kansainvälisissä operaatioissa kriisialueilla vaihtelevissa olosuhteissa.

Suomi on osallistunut yli 30 rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioon vuodesta 1956 alkaen. Kaikki kriisinhallintatehtävät ovat omanlaisiaan ja kriisinhallintaveteraanien joukossa on jopa sodan kaltaisia kokemuksia omaavia:

– Kriisinhallintaveteraaneilla on keskinäinen yhteys, jonka jokainen operaatioissa palvellut tunnistaa, liiton puheenjohtaja Jorma Ala-Sankila kertoo.

Operaatioiden opit jalkautetaan

Jokainen kriisinhallintaveteraani on myös maanpuolustaja. Suomen Rauhanturvaajaliitto on Puolustusvoimien kumppani ja tukee Puolustusvoimia kansainvälisen operaatiokokemuksen siirtämisessä kotimaan puolustuksen käyttöön. Ala-Sankilan mukaan Rauhanturvaajaliitto tukee uusien rauhanturvaajien kouluttamisessa ja rekrytoinnissa:

– Kokemusta vaativista operaatiosta pidetään arvokkaana, ja se halutaan täysimääräisesti hyödyntää kotimaan puolustuksessa.

Vertaistukea ja valtakunnan verkosto

Jokaiselle kriisinhallintatehtäviin lähtevällä tulee olla riittävät palvelut ja keinot palata yhteiskuntaamme täysimääräisinä ja terveinä jäseninä.

– Vertaistukipuhelin on yksi tärkeimpiä palvelujamme. Vuosittain kymmenet kriisinhallintaveteraanit tai heidän läheisensä kaipaavat kuuntelevaa apua. Joskus jopa niin, että on tarve kartoittaa kuntoutusta ja jatkohoitoa, Ala-Sankila selventää.

Liiton jäsenistö on mittava ja toimintaa, kuten kuntoutusviikonloppuja, koulutuksia ja vertaistukitapahtumia, järjestetään ympäri Suomen. Yli 6000 jäsentä ja yhteensä 32 jäsenyhdistystä organisoivat toimintaa. Kriisinhallintaveteraanit ovat tuttu näky esimerkiksi maanpuolustustapahtumissa, messuilla ja maanpuolustukseen liittyvissä seminaareissa.

Kriisinhallinnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille Rauhanturvaajaliitto tarjoaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa yhdessä kriisinhallinnan koulutuksia, joilla kriisinhallintatehtävistä kiinnostuneet voivat kehittää omia ammatillisia valmiuksiaan monipuolisesti.