1

Kaikki rastit on harjoiteltu viimeisen päälle, jotta syksyn ammuntapäivä sujuisi ongelmitta.

Kuluneen kevään aikana on Suur-Savon Sinibareteissa suunniteltu uudentyylistä ammuntatapahtumaa Rauhanturvaajille.

Idea virisi luonnollisesti tietenkin ampumaradalla, kun aktiivit olivat yhdistyksen puheenjohtajan kanssa harjoittelemassa ammuntaa. Ammunnan lomassa alkoi mietintä siitä, olisiko uudelle ammuntalajille tilausta niin varttuneempien kuin nuorempien rauhanturvaajien keskuudessa.

Yhteistyökumppaneiksi valikoituivat luonnostaan Suomen Rauhanturvaajaliitto sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys, jossa tämän jutun allekirjoittajat toimivat molemmat kouluttajina Mikkelissä. Yhteydenotto RT- liittoon tuotti hyvän vastaanoton hankkeelle ja yhdessä liiton edustajien kanssa alettiin suunnitella ammuntoja ja ampumarasteja. Rastien suunnittelussa oli huomioitava MPK:n ampumaohjelmisto ja siihen liittyvät määräykset. Lopulta rastit saatiin suunniteltua ja ne ovat toteutettavissa MPK:n ampumaohjelmiston mukaisesti.

Liikkeelle lähdettiin ajatuksesta, että ammunnoissa olisi jotain nykypäivän kriisinhallintakentän luomia haasteita. Suunnittelun tuotteena ideoitiin ampumarastia, joista kaksi toteutetaan kivääriammuntana ja yksi ammutaan pistoolilla.
Rastit ovat:
1) Evakuointi.
2) Liike ja suoja.
3) Pistoolin käyttö liikkuessa.

Rasteista tehdään rasti- sekä ammuntakuvaukset, jotka lähetetään tapahtumaan osallistuville etukäteen. Ammunnat ovat tyyliltään toiminnallista-ammuntaa ja niissä tulee olemaan mukana fyysistä suoritetta lisäpainon ja liikkeen muodossa.

SRTL oli selkeä yhteistyötaho tapahtumalle. Järjestäjät halusivat lähteä kehittämään ampumatapahtumaa yhdessä Rauhanturvaajaliiton kanssa. Näin uusi aktiviteetti voidaan parhaiten jalkauttaa kaikkien ammunnoista kiinnostuneiden pariin valtakunnallisesti sekä tarjota heille mahdollisuutta kehittää ja ylläpitää ampumataitoaan.

Yhteistyö käynnistyi heti alusta alkaen hyvin liiton puheenjohtajan Mauri Koskelan sekä hallituksen jäsenen Petri Hoon kanssa. Heidän kanssaan on vaihdettu ajatuksia rasteista ja itse tapahtuman ideasta. Yhteistyön lopputuloksena ensimmäinen ampumatapahtuma toteutetaan tulevan syksyn aikana. Tapahtuman jälkeen kerätään palautte, jolla pyritään jatkossa tekemään SRTL:n ammunnoista monipuolisia ja mielekkäitä kaikille rauhanturvaajille.

MPK tuli luonnollisena yhteistyötahona mukaan tapahtumaan ja sen toteuttamiseen liittyen. Tapahtuman suunnittelu on sujunut jouhevasti myös MPK:n Mikkelin toimipaikan henkilöstön kanssa.

Itse ammuntojen toteuttamiseen liittyen MPK:lla on jo organisaatio, välineet sekä tarvittava tuki valmiina, joilla nyt suunniteltu tapahtuma voidaan toteuttaa. Tuki kattaa niin ammunnanjohtajat kuin -kouluttajatkin, aseet, varustuksen, majoituksen, vakuutukset sekä ilmoittautumiskanavan.

Tapahtuma toteutetaan MPK:n kurssina ja kurssin hinta on tällä hetkellä 50 euroa sisältäen aiemmin luetellut asiat. Ammunnoissa voi myös käyttää omaa aseistusta. Kokonaisuudessaan kurssin koko on rajattu 30 osallistujaan.

Ilmoittautuminen: http://mpk.fi/koulutuskalenteri ja haku kenttään Ampumapäivä Rauhanturvaajille

Tässä on hyvä mahdollisuus jokaiselle yhdistykselle avustaa jäseniään uuden harrastuksen pariin esimerkiksi tukemalla heitä kurssimaksun osalta.

Kurssilla toimivat ammunnanjohtajat ja kouluttajat tullaan rekrytoimaan kriisinhallintaveteraanien joukosta, joilta löytyy jo MPK:n perusammuntojen johtamiseen vaadittavat lisenssit.

Kurssille odotetaan mukaan liiton jäsenyhdistysten jäseniä sekä myös niitä, jotka eivät ole vielä liittyneet mukaan yhdistysten toimintaan.

Kurssille on suunniteltu oheisohjelmana ammuntojen lisäksi lauantaina toteutettava vertaistuki-ilta.

Suur-Savon Sinibaretit toivottaa osallistujat tervetulleiksi syksyllä Mikkeliin kehittämään ja ylläpitämään ampumataitoaan.

Ruudintuoksuisin terveisin:
Anssi Halonen ja Jan Aulis Hiltunen