1

TOIMINTASUUNNITELMA

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Yhdistyksen osalta tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen ja tiedottamiseen panostaminen. Myös yhteistyötä muiden liiton jäsenyhdistysten kanssa pyritään tehostamaan.

Toiminnan perustana tulevat olemaan kuukausittaiset jäsentapahtumat.  Muut tapaamiset toteutetaan vapaamuotoisempina. 
Toimintavuonna yhdistys tukee puolustusministeriön käynnissä olevaa kriisinhallintaveteraaniohjelmaa.

Yhdistys pyrkii hankkimaan kriisinhallintaveteraanikortille paikallisia etuuksia..
Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä  Kaakkois-suomen maanpuolustus- ja sotaveteraanijärjestöjen, puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.

Pääosin yhdistyksen talous katetaan jäsenmaksutuloilla. Niiden lisäksi yhdistys hankkii toimintaansa varoja talkoilla. Näistä saadut tuotot kohdennetaan takaisin jäsenistölle eri toimintoja tukemalla.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!