1

TOIMINTASUUNNITELMA

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Huom. täytä tämän tilalle oman yhdistyksesi tietoja, mallina Pirkanmaan Rauhanturvaajien toimintasuunnitelma.

Toimintavuosi 2020 tulee olemaan yhdistyksen 52. toimintavuosi. Pirkanmaan Rauhanturvaajat ry on yksi Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n jäsenyhdistyksistä ja sen myötä yhdistys sitoutuu omalta osaltaan toteuttamaan liiton strategiaa vuosille 2016-2020. Yhdistyksen osalta strategian toteuttamisen tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen ja tiedottamiseen panostaminen. Myös yhteistyötä muiden liiton jäsenyhdistysten kanssa pyritään tehostamaan.

Toiminnan perustana tulevat olemaan kuukausittaiset jäsentapahtumat, joista vähintään kaksi on ohjelmallista jäseniltaa. Muut tapaamiset toteutetaan vapaamuotoisempina tapaamisina. Tulevana vuonna yhdistys järjestää kolme tapahtumaa, jotka on tarkoitettu koko rauhanturvaajaliiton jäsenistölle. Nämä tapahtumat mainitaan myös Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelmassa.
Toimintavuonna yhdistys tukee puolustusministeriön käynnissä olevaa kriisinhallintaveteraaniohjelmaa. Yhdistys pyrkii hankkimaan kriisinhallintaveteraanikortille paikallisia etuuksia.

Yhdistys tulee olemaan yhteydessä toiminta-alueen kuntien päättäjiin ja yrittäjiin etuuksien hankkimiseksi.
Toimintavuoden muut suurimmat tavoitteet ovat yhdistyksen jä¬senistön palvelun parantaminen ja erityisesti jäsenistön aktivoiminen toimintaan sekä jäsenmäärän lisääminen. Myös yhdistyksen johtoon ja toimitehtäviin pyritään saamaan uutta verta.
Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä pirkanmaalaisten maanpuolustus- ja sotaveteraanijärjestöjen, puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.

Talouden hoidossa jatkamme viime vuosien linjaa. Pääosin yhdistyksen talous katetaan jäsenmaksutuloilla. Niiden lisäksi yhdistys hankkii toimintaansa varoja talkoilla, ilmoitustuotoilla ja rauhanturvaamisaiheisen materiaalin myynnillä. Näistä saadut tuotot kohdennetaan takaisin jäsenistölle eri toimintoja tukemalla.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!