1

Yhdistyksemme syyskokous kokoustettiin Vähä-Heikkilän Mäkitupatalolla 9.12.2021. Osallistujia oli 23 henkeä. Reippaasti edennyt kokous sujui sopuisan yksimielisesti. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markko Novola. Hallitukseen valittiin erovuoroisista Hannu Jälkö, muiden erovuoroisten antaessa tilaa uusille voimille. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Olavi Palomäki, Jukka Hanhiala ja Juho Ala-Lahti. Hanhiala ja Ala-Lahti toimivat viime kauden hallituksen varajäseninä. Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Jukka Soon, joka vaikutti aiemmin hallituksen varsinaisena jäsenenä, sekä toiseksi varajäseneksi Hannu Risteli.
Yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät pääosin ennallaan. Liiton päätöksiä mukaellen kokous päätti vapauttaa yli 85 vuotiaat yhdistyksen jäsenmaksusta. Toimialuejäsenien kohdalla päädyttiin myös, liiton mukaiseen liittymisvuosi ja sitä seuraava vuosi ilman jäsenmaksua, päätökseen. Toimintasuunnitelman mukaisesti toiminta tulee jatkumaan pääosin tuttuja uomia myöden.