1

Suomalaisen kriisinhallintapolitiikan kehittämiseksi asetettiin maaliskuussa 2020 parlamentaarinen komitea, jonka tehtävänä oli laatia kokonaisvaltainen yli hallituskausien ulottuva tavoitelinjaus Suomen kriisinhallinnan vaikuttavuuden parantamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi.

Komitea julkaisi 17.3.2021 mietinnön, jossa oli mukana useita toimintasuosituksia tulevaisuuteen. Komitean koko mietintö toimintasuosituksineen on luettavissa täältä.

Rauhanturvaajaliitto  oli kutsuttuna asiantuntijana mukana komitean työssä. Katsomme, että osallistumisen määrää ja vaikuttavuutta on kasvatettava nykytasosta. Henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tulee olla kilpailukykyisiä ja henkilöstön psykososiaalinen tuki ja jälkihoito myös pitkällä aikavälillä on varmistettava.

– Nykisten operaatioiden vaatimustaso on kasvanut ja teknistyminen lisääntynyt. Suomen kaltaisilta mailta haetaan kansainvälisiin operaatioihin esisijaisesti teknistä osaamista.

– Osallistumalla aktiivisesti kriisinhallintaan kykenemme edelleen osoittamaan puolustuskykyämme kansainvälisesti. Sotilaiden tehtävä on luoda toimintaympäristön turvallisuuden edellytykset, mutta kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tulee kuitenkin olla lähtökohta, kun operaatioihin osallistumista suunnitellaan, Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela kuvailee.