1

Suomen Rauhanturvaajaliitto järjesti MPK:n tukemana Tuusulassa 12.-13.9. laatuaan ensimmäisen kriisinhallinnan KRIHA20 -koulutusviikonlopun. Ensimmäistä kertaa järjestetyn vapaaehtoisten koulutuskokonaisuuden tarkoituksena oli edistää kriisinhallintatehtävistä kiinnostuneiden vapaaehtoisten ammatillisia valmiuksia ja osaltaan parantaa myös kriisinhallintatehtävien rekrytointia lisäämällä aiheeseen liittyvää tietoa.

Rauhanturvaajaliitto, MPK ja CMC Finland solmivat kolmikannassa vuosi sitten yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on yhdistää ja yhtenäistää kriisinhallinnan vapaaehtoiskoulutusta. Kokemukset ensimmäisestä kurssista olivat rohkaisevia:

– Kursseille tuli yli 100 ilmoittautumista ja osallistujien taustat vaihtelivat kokeneista kriha-veteraaneista vasta kriisinhallintatehtävistä kiinnostuneisiin nuoriin. Kriisinhallintakokemusta oli monella ja halu päästä eteenpäin kriisinhallintaan liittyvissä tehtävissä yhdisti kaikkia, harjoituksen johtaja Kirsti Kujanpää kuvailee.

Viikonlopun aikana järjestettiin useita kurssikokonaisuuksia sekä Naiset rauhaa turvaamassa -seminaari. KRIHA20 -koulutuksissa tutustuttiin mm. kriisinhallintakoulutuksen kehittämiseen ja gender-asioihin.

– Näin ensimmäisellä kerralla voimme olla tyytyväisiä osallistujamäärään. Koronan aiheuttamat rajoitteet huomioiden tämä määrä kurssilaisia on nyt aika sopiva, harjoituksen johtaja Kirsti Kujanpää arvioi.

Kurssin järjestelyissä hyödynnettiin MPK:n valmista koulutusinfraa, mukaan lukien koulutuskalenteria, jonka kautta kursseille oli ennakkoilmoittautuminen.

Pilottitapahtuman kokemukset hyödynnetään jatkoa suunnitellessa ja seuraavassa vaiheessa kurssitoimintaa on tarkoitus laajentaa myös muualle Suomeen. Taustakeskusteluissa väläyteltiin mahdollisuutta järjestää seuraava kurssiviikonloppu Säkylässä.

– Näkisin niin, että ainakin liittomme puolelta psykososiaalisen tuen koulutuksilla, kuten vertaistukikoulutuksilla on jo valmiiksi sellainen hyvä rakenne, että niitä voitaisiin tähän kokonaisuuteen standardoida ja liittää, Kujanpää kommentoi laajentamista

Yhteiset osaajapoolit hyödyttävät kaikkia

Puolustusvoimat tuki kurssia kouluttajilla mm. asevalvonnan kurssille sekä Gender focal point -kursseille.

Asevalvonnan yhteysupseerikurssi, johon osallistui reilut parikymmentä kokenutta reserviläistä, kasvatti Puolustusvoimien osaajapoolia asevalvonnan reserviläistehtäviin:

– Kurssi laajentaa merkittävästi reserviläistemme osaamista asevalvonnan yhteysupseeripooliin ja parantaa kykyämme toteuttaa ETYJ:n asevalvontatarkastuksia, kurssin kouluttaja, majuri Arto Toivanen totesi.

Sunnuntaina järjestetyn Naiset rauhaa turvaamassa -seminaariin osallistui reilut 60 osallistujaa. Seminaarin tavoitteena oli tarjota lisätietoa niin kriisinhallintatehtävistä kuin myös tehtävistä Puolustusvoimissa. Seminaarin kaltaiset tilaisuudet tukevat tiedon jakamista ja osoittavat hyvin käytännön polkuja kriisinhallintatehtäviin. Naisten määrän lisääminen tukee osaltaan YK:n 1325 -päätöslauselman tavoitteiden toteutumista Suomen kriisinhallintatoiminnassa.

KRIHA-kouluttajien kurssilla kurssilaiset saivat suoritettua MPK:n kouluttajatutkinnon 1 -tason. Jatkossa tuon kouluttajakurssin käyneitä reserviläiskouluttajia voidaan käyttää tukemaan Porin prikaatin antamaa rauhanturvaajien rotaatiokoulutusta. Näin myös operaatioiden reserviläiskokemukset saadaan orgaaniseksi osaksi rauhanturvaajien koulutuksen toteutusta. CMC Finlandin toiminnanjohtaja näkee myös kouluttajapoolissa synergiaetuja.

– Kun seurasin kurssilaisten työskentelyä, niin heräsi ajatus siitä, että kouluttajapoolin osaajia voitaisiin mielestäni hyvin jatkossa käyttää tietyiltä osin myös siviilikriisinhallintaan liittyvässä koulutuksessa, toiminnanjohtaja Kirsi Henriksson havaitsi.